Graduate School Groene Topsectoren

Met dit programma kunnen getalenteerde masterstudenten zélf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek opstellen en uitvoeren binnen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Waarvoor

Dit programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen binnen het onderzoeksveld van de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, met de inzet van jonge getalenteerde wetenschappers aan de start van hun carrière. Het fundamentele onderzoek legt een brede basis voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsectoren. 
Daarnaast beoogt dit programma het opleiden van jonge talentvolle onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend namens een consortium bestaande uit minimaal één kennisinstelling waarvan de onderzoekers aanvragen bij NWO mogen indienen, samen met minimaal één private partner. Daarnaast kunnen één of meerdere publieke partners deel uitmaken van een consortium.
Een aan een kennisinstelling verbonden onderzoeker treedt namens het consortium op als hoofdaanvrager. De beoogde promovendus (de kandidaat), die de aanvraag heeft opgesteld, is degene die tijdens het interview het voorstel verdedigt en waarvan de prestaties meewegen in de beoordeling.

Wat aanvragen

Het maximaal aan te vragen NWO budget per project is 250k euro wat kan worden gebruikt voor één AIO positie bij een publieke kennisinstelling. Daarnaast kan er (in beperkte mate) budget worden aangevraagd voor materiële kosten, kennisbenutting en de module 'Money follows Collaboration'.

Er geldt een matchingsverplichting. Voor ieder project is een cash matching van minimaal 8% (25k euro) als ook een in-kind matching van minimaal 12% (37,5k euro) van het totale project budget nodig. Als het maximale NWO budget wordt aangevraagd, komt het totale project budget uit op: 250k (NWO budget) + 25k (cash matching) + 37,5k (in-kind matching) = 312,5k euro.

Bovenop het reguliere budget is een budget van maximaal 30.000 euro per project beschikbaar voor zogenaamde 'Enabling Technologies Hotels', als onderdeel van een pilot voor het 'ETH-inside' initiatief. Zie de call for proprosals voor details hierover. 

Wanneer aanvragen

  • De deadline voor het indienen van aanvragen was 4 juli 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria van gelijk gewicht:

  • Kwaliteit kandidaat & onderzoeksgroep;
  • Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel;
  • Inhoudelijke relevantie & perspectief voor utilisatie.

Procedure

De procedure kent de volgende stappen:

  • Voorstellen worden administratief-technisch getoetst;
  • De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen schriftelijk op basis van de beoordelingscriteria en bepaalt welke kandidaten een uitnodiging voor een interview krijgen;
  • De kandidaten lichten de aanvragen tijdens een interview toe tegenover de beoordelingscommissie;
  • Het ENW-domeinbestuur neemt een besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 juli 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.240.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Graduate School Groene Topsectoren

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Kirsten Spoorendonk Dr. Kirsten Spoorendonk +31 (0)70 3440776 enw_gsgt@nwo.nl