Gouden KIEM 2019

Nieuwe bedrijfjes (startups) in het werkveld van Holland Chemistry kunnen zich nomineren voor de Gouden KIEM 2019, de prijs voor de beste samenwerking in de chemie tussen een startup en een kennisinstelling. De nominatie heeft ondersteuning nodig van een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen.

Waarvoor

Met de Gouden KIEM-competitie willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland Chemistry het meest bijzondere voorbeeld van de interactie tussen jonge bedrijvigheid en kennisinstellingen als universiteiten en hbo’s belonen met een prijzenpakket van o.a. 25.000 euro en publiciteit.

Ter inspiratie:

Voor wie

Voor De Gouden KIEM-prijs komen in aanmerking: 

 • bedrijven die zich op of na 1 januari 2016 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
 • tevens nauw samenwerken met kennisinstellingen 
 • in het "chemisch domein": bedoeld wordt de chemie-in-brede-zin, d.i. chemische en/of moleculaire wetenschappen, inclusief multidisciplinaire overgangen naar bijvoorbeeld de fysica en levenswetenschapen. Een molecuul of een moleculair proces staat centraal.

Wat aanvragen

De Gouden KIEM-prijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een Gouden KIEM-premie van 20.000 euro voor een onderzoeksproject van de startup en de
 •  kennisinstelling. NWO stelt de premie beschikbaar aan de kennisinstelling voor de uitvoering van een
 •  project met en ten dienste van de startup;
 • 5.000 euro, te besteden door de startup aan onderzoek (bijvoorbeeld in combinatie met de Gouden
 •  KIEM-premie) en/of aan publiciteit (bijvoorbeeld de productie van een filmpje of een ander
 •  communicatiemiddel), ter beschikking gesteld door Holland Chemistry;
 • een kort promotiefilmpje dat tijdens de prijsuitreiking wordt getoond en eigendom wordt van de winnaar
 •  voor eigen promotiedoeleinden;
 • een artikel gewijd aan de startup op de websites van NWO en Holland Chemistry;
 • Ondersteuning bij het vinden van de juiste aansluiting bij innovatie communities uit het netwerk van Holland Chemistry, en in het bijzonder GoChem;
 • Ondersteuning door één van de innovatiemakelaars van Holland Chemistry om innovaties nog sneller te kunnen valoriseren door de juiste verbindingen in de keten te leggen.
 • uitreiking van het beeldje 'De Gouden KIEM' tijdens dé Nederlandse chemieconferentie CHAINS 2019, op 10 december 2019 in Veldhoven. Van de winnende startup/kennisinstelling-combinatie zijn maximaal vier leden de hele dag te gast bij CHAINS.

Sinds 2014 reikt NWO jaarlijks de Gouden KIEM-prijs uit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens CHAINS, dé chemieconferentie georganiseerd door NWO. CHAINS 2019 vindt plaats van 10 t/m 11 december 2019 in het NH de Koningshof te Veldhoven. Voor meer informatie over de CHAINS conferentie, zie www.nwochains.nl .

Wanneer

Teams kunnen hun nominatie tot en met 1 oktober 2019, 14.00 uur indienen bij NWO via het e-mailadres goudenkiem2019@nwo.nl. Deze nominatie dient ondersteund te worden door een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen.

Beoordeling

Criteria

De jury beoordeelt de ontvankelijke nominaties op de volgende criteria:

 1. Valorisatie: de wijze waarop en mate waarin er een (nauwe) relatie is tussen het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt (of bezig is te ontwikkelen), en één of meer resultaten van onderzoek aan universiteiten, academische medische centra, door NWO erkende onderzoeksinstituten of hbo’s;
 2. Innovatie: het innovatieve van het product of de dienst ten opzichte van bestaande producten of diensten.
 3. Ondernemersambitie: visie van de startup op marktpotentie en groei. Kengetallen over de ontwikkeling van het bedrijf (verleden, heden en toekomst).
 4. Samenwerking: kwaliteit van het project dat het team van de startup en de kennisinstelling willen gaan uitvoeren als het de prijs wint.

Procedure

Een deskundige jury, bestaande uit academische leden en private experts selecteert uit de nominaties drie kanshebbers die de jury zal interviewen. Op advies van de jury wijst het domeinbestuur van Exacte en Natuurwetenschappen de winnaar aan. 

Meer informatie

Mocht u niet in aanmerking komen voor de Gouden KIEM-competitie, is misschien de 'gewone' KIEM iets voor u? Meer informatie vindt u hier.

Winnaars

Sponsh (2018)
FreshStrips (2017)
TUSTI (2016) 
Lathio Pharma (2014)
Getuigenissen Gouden KIEM (Engels)

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 oktober 2019 14:00

Budget

25.000 euro

Programma

ENW PPS-fonds

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022) Mensen (2019-2022)

Partners

Holland Chemistry

Contact

Dr. Joost Ballering Dr. Joost Ballering +31 0)70 3494053 goudenkiem2019@nwo.nl