Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO)

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek biedt ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek.

Waarvoor

NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) in het programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek.

De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Het programma omvat de thema's aardobservatie en planeetonderzoek.

Binnen het thema aardobservatie staat het programma open voor onderwerpen op de gebieden geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, cryosfeer, biosfeer en anthroposfeer, en onderzoek waar deze gebieden samenkomen. 

Voor planeetonderzoek is het thema planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability) vastgesteld, waarbij het onderzoek gericht is op ons eigen zonnestelsel.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. Aanvragers dienen een dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Het is niet mogelijk dat de onderzoeker voor zichzelf een positie aanvraagt. Per onderzoeker kan men jaarlijks één aanvraag indienen.

Wat aanvragen

Personele kosten (één personeelsplaats per onderzoeksproject; 1 aio voor 4 jaar of 1 postdoc voor maximaal 3 jaar) en additionele middelen (materiële kosten en/of reiskosten).

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor de (verplichte) vooraanmeldingen was op 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T.
  • De sluitingsdatum voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) was op 9 januari 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit;
  2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact;
  3. Kwaliteit van de onderzoeksgroep.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de vooraanmeldingen;
  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de volledige aanvragen;
  • Beoordeling door internationale referenten en wederhoor;
  • Beoordeling door de beoordelingscommissie;
  • Besluit door het ENW-bestuur op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 januari 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW/Netherlands Space Office (NSO)

Contact

Drs. Daniëlle Hollman Drs. Daniëlle Hollman +31 (0)88 0424544 d.hollman@spaceoffice.nl