Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO)

Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek biedt ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek.

Waarvoor

NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) in het programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek.

De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Het programma omvat de thema's aardobservatie en planeetonderzoek.

Binnen het thema aardobservatie staat het programma open voor onderwerpen op de gebieden geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, cryosfeer, biosfeer en anthroposfeer, en onderzoek waar deze gebieden samenkomen. 

Voor planeetonderzoek is het thema planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability) vastgesteld, waarbij het onderzoek gericht is op ons eigen zonnestelsel.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. Aanvragers dienen een dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Het is niet mogelijk dat de onderzoeker voor zichzelf een positie aanvraagt. Per onderzoeker kan men jaarlijks één aanvraag indienen.

Wat aanvragen

Personele kosten (één personeelsplaats per onderzoeksproject; 1 aio voor 4 jaar of 1 postdoc voor maximaal 3 jaar) en additionele middelen (materiële kosten en/of reiskosten).

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor de (verplichte) vooraanmeldingen is op 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T.
  • De sluitingsdatum voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) is op 9 januari 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit;
  2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact;
  3. Kwaliteit van de onderzoeksgroep.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de vooraanmeldingen;
  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de volledige aanvragen;
  • Beoordeling door internationale referenten en wederhoor;
  • Beoordeling door de beoordelingscommissie;
  • Besluit door het ENW-bestuur op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

 

Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

7 november 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW/Netherlands Space Office (NSO)

Contact

Drs. Daniëlle Hollman Drs. Daniëlle Hollman +31 (0)88 0424544 d.hollman@spaceoffice.nl