Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek

Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek biedt ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek.

Waarvoor

NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) in het programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek.

De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Het programma omvat de thema's aardobservatie en planeetonderzoek.

Binnen het thema aardobservatie staat het programma open voor onderwerpen op de gebieden geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, cryosfeer, biosfeer en anthroposfeer, en onderzoek waar deze gebieden samenkomen. 

Voor planeetonderzoek is het thema planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability) vastgesteld, waarbij het onderzoek gericht is op ons eigen zonnestelsel.

De huidige call for proposals biedt ook de mogelijkheid een in-kind bijdrage van het Netherlands eScience Center (NLeSC) aan te vragen voor een optionele eScience-component in het onderzoeksvoorstel.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. Aanvragers dienen een dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Het is niet mogelijk dat de onderzoeker voor zichzelf een positie aanvraagt. Per onderzoeker kan men jaarlijks één aanvraag indienen.

Wat aanvragen

Personele kosten (één personeelsplaats per onderzoeksproject; 1 aio voor 4 jaar of 1 postdoc voor maximaal 3 jaar) en maximaal 50.000 euro voor additionele middelen (materiële kosten en/of reiskosten).

Daarnaast kunnen aanvragers ervoor kiezen om een in-kind bijdrage aan te vragen in de vorm van eScience Research Engineers aangesteld bij het eScience Center. 

U kunt geen financiering aanvragen voor vaste medewerkers, studentassistenten, analisten/technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting en kosten voor onderhoud, verzekeringen, congresbezoek en publicatiekosten.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor de (verplichte) pre-proposals was op 30 augustus 2018, 14.00 uur CEST.
 • De sluitingsdatum voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) was op 15 november 2018, 14.00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vier criteria:

 1.  Originaliteit/Innovatief karakter;
 2.  Wetenschappelijke kwaliteit;
 3.  Mate van gebruikmaking van de ruimte-infrastructuur;
 4.  Kennisbenutting.

Voor criterium 3 geldt dat een score van excellent of zeer goed vereist is om voor honorering in aanmerking te komen.

Aanvragen met een eScience-component worden ook op de volgende twee criteria beoordeeld:

 1.  eScience state-of-the-art;
 2.  Brede/laterale impact, hergebruik en duurzaamheid.

procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

 •  Vaststellen van de ontvankelijkheid van de pre-proposals;
 •  Pre-proposals met een eScience-component worden uitgenodigd voor een gesprek met NLeSC;
 •  Vaststellen van de ontvankelijkheid van de volledige aanvragen;
 •  Beoordeling door internationale referenten en wederhoor;
 •  Beoordeling door de beoordelingscommissie;
 •  Besluit door het ENW-bestuur en het Bestuur NLeSC op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 november 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Mw. drs. D.S.D. Hollman Mw. drs. D.S.D. Hollman +31 (0)88 - 042 4544 d.hollman@spaceoffice.nl