Fundamental knowledge for responsible blockchain innovations

Multidisciplinaire consortia kunnen financiering aanvragen voor coherent onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoorde Blockchain innovaties, zoals omschreven in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda.

Waarvoor

De overkoepelende visie die gegeven wordt in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda is als volgt:

"Blockchain research is best directed at identifying and creating the conditions to steer the development of blockchain technology toward maximizing its potential for societal good; and to the exlusion or remediation of undesirable developments"

Het doel van dit programma is om door middel van een coherent, fundamenteel onderzoeksprogramma substantie te geven aan de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda. Het onderzoek moet expliciet aandacht besteden aan de potentiële maatschappelijke impact van Blockchain innovaties en moet daartoe ondersteund worden vanuit alle hiervoor relevante disciplines.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat, naast de hoofdaanvrager, uit tenminste twee medeaanvragers waarbij er multidisciplinariteit blijkt uit de onderzoeksinbreng vanuit zowel een bèta (of technisch), als vanuit een alfa of gamma perspectief. Verder bestaat het consortium uit tenminste één private partij maar deelname van meerdere private en/of (semi-) publieke partijen wordt aangemoedigd.

U kunt als hoofd- of medeaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De aanvragers moeten een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

Het totale budget dat bij NWO aangevraagd kan worden is M€ 1,5. Van dit budget is 0,65 M€ beschikbaar tot juli 2022 en de rest tot vijf jaar na honorering. De totale NWO bijdrage is minimaal 50% en maximaal 80% van de programmakosten.

Een minimum van 20% private cofinanciering (berekend over het totale programmabudget, d.w.z. minimaal M€ 0,38) is verplicht. De helft van de cofinanciering mag in-kind geleverd worden.

Het projectbudget (NWO financiering + cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:

 • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analist).
 • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek.
 • Money follows Cooperation: Samenwerking met internationale partners.
 • Kosten voor kennisoverdracht en internationalisering kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van het subsidie.   

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor de verplichte "Expressions of Interest" was 28 februari 2019, 14:00 uur (Midden-Europese Tijd).
 • De sluitingsdatum voor aanvragen was 9 april 2019, 14:00 uur (Midden-Europese Zomertijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit (40%);
 2. Kwaliteit van het consortium (40%)
 3. Impact (20%) 

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

 • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen; 
 • Beoordeling door buitenlandse referenten en wederhoor;
 • Beoordeling door een commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector;
 • Besluit door bevoegd bestuur binnen NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

De Expressions of Interest kan niet via ISAAC worden ingediend, graag emailen naar blockchain2019@nwo.nl.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 april 2019 14:00

Budget

1,5 mln. euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Contact

Dhr. dr. R. Sharpe Dhr. dr. R. Sharpe +31 70 344 06 82 blockchain2019@nwo.nl