ERA-Net Regional Energy Systems

Aangevraagd kan worden door hoofdaanvragers met een vaste aanstelling, aanvragers met een tenure track, mede-aanvragers zonder vaste aanstelling, en onderzoekers aan HBO- en TO2-instellingen. In elk Nederlands consortium dient een kennisinstelling te participeren. Maximale omvang is 800.000 euro aan tijdelijke aanstellingen en andere kosten.

Waarvoor

ERA-Net RegSys is een initiatief van 30 Europese landen en regio's in het ERA-Net SES consortium. De doelstelling is de juiste technologie, marktontwerpen en klantenacceptatie mogelijk te maken om de visie en doelen van Europa op het gebied van Smart Energy Systems (SES) te verwerkelijken: een energienetwerk met geintegreerde duurzame energiebronnen en flexibele technologie voor klanten en producenten. In deze call ligt de focus op regionale energiesystemen.

Voor wie

De volgende onderzoekers kunnen indienen:

 • onderzoekers van Nederlandse universiteiten en geselecteerde Nederlandse instellingen zoals het CWI (zie NWO Subsidieregeling)
 • lectoren van HBO-instellingen
 • andere onderzoekers van TO2-instellingen
 • aanvragers dienen een contract te hebben voor minstens de duur van de ronde en project
 • elk Nederlands consortium moet minstens 1 Nederlandse kennisinstelling (unversiteit of geselecteerd instituut zoals het CWI) bevatten

Uitzonderingen op contractduur:

 • hoofdaanvragers met een "tenure track" positie met een duur van minstens de helft van de benodigde duur en een garantie voor begeleiding van de aangevraagde posities voor de gehele projectduur

 • mede-aanvragers met een garantiebrief voor adequate begeleiding van de aangevraagde posities voor de gehele projectduur

 • aanvragers met een garantiebrief voor verlenging van de aanstelling voor de duur van het project

Wat aanvragen

De beurs kan gebruikt worden voor:

 • tijdelijk personeel 
 • apparatuur direct gerelateerd aan de aanvraag
 • reiskosten, accommodatiekosten en vergaderkosten

De omvang van de beurs is max. 800.000 euro, waarvan max. 10% voor kosten anders dan voor personeel.

Maximale looptijd is 36 maanden. Er is geen financiering voor overige maanden (de overige maanden van een promovendus moeten uit een andere bron worden gegarandeerd en gefinancierd).

De beurs kan niet gebruikt worden voor:

 • infrastructuur (accommodatie, kantoorautomatisering, boeken, etc. kosten van faciliteiten die kunnen worden beschouwd als standaard infrastructuur binnen de betreffende discipline)
 • overhead

Het onderwerp dient te passen in de KIA programmalijn 4 of 5 van TKI Urban Energy, en het Nederlandse onderzoek dient op Technology Readiness Level 3-6 plaats te vinden. Zie Annex C van de call voor details.

Wanneer

Indiening staat alleen open voor consortia die een project outline hebben ingediend.

 • Deadline Nederlandse aanvraag: dinsdag 6 november, 14.00 uur
 • De deadline voor het indienen van de volledige aanvraag bij het ERA-Net was 2 november, 14.00 uur (CET).

Beoordeling

Criteria

De criteria zijn:

 • uitmuntendheid
 • impact
 • kwaliteit en efficientie van de implementatie

Zie de call (Annex F) voor de volledige beschrijving van de criteria.

Procedure

 • de financiers verantwoordelijk voor de landen/regio's die participeren in een aanvraag controleren ontvankelijkheid m.b.t. de regels en richtlijnen van het land/regio, zoals beschreven in sectie 5.1 van de call
 • sommige landen/regio's controleren ook op kwaliteit en nationale prioriteiten 
 • als alle in een aanvraag betrokken financiers de aanvraag selecteren zal het doorgestuurd worden naar de volgende fase
 • een internationale beoordelingscommissie rangschikt de aanvragen
 • De Steering Board van het ERA-Net besluit over financiering, de rangschikking van de commissie volgend
 • elke financier stuurt een financieringsbrief naar de aanvragers (NWO verwacht dit te doen in maart 2019)

Meer informatie

Zie de ERA-Net SES website voor meer informatie.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 november 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.600.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

30 financiers van landen/regio's in Europa, meestal nationale onderzoeksfinanciers, opgenomen in het ERA-Net SES consortium

Contact

Dr. Mark van Assem Dr. Mark van Assem +31 (0)70 3440915 era-net-regsys@nwo.nl