ENW PPS-fonds

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het ENW PPS-fonds wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen. Het fonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps die in de Kennis- en Innovatieagenda’s van de Topsectoren Chemie, Energie, HTSM, Agri & Food en ICT uitgewerkt zijn. De toetsing op passendheid wordt uitgevoerd door de betreffende TKI's.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een academisch onderzoeker namens een consortium van bedrijven en onderzoekers in dienst van een Nederlandse universiteit of van een door NWO erkende instelling.

KIEM-aanvragen kunnen ook door lectoren verbonden aan een HBO-instelling worden ingediend, mits minstens één mede-aanvrager in dienst is van een Nederlandse universiteit.

In aanvragen participeert minstens één bedrijf (IPP, LIFT, KIEM) of participeren minstens twee bedrijven (TA). Bedrijven komen niet in aanmerking voor rechtstreekse NWO-financiering, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek. Reeds bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van de deelnemende bedrijven.

Het ENW PPS-fonds zet in op een grote deelname van MKB aan de samenwerkingsvormen. MKBs worden dan ook van harte uitgenodigd om in de consortia deel te nemen.

Wat aanvragen

Het ENW PPS-fonds maakt verschillende publiek-private samenwerkingsvormen mogelijk, van klein naar grotere omvang:

  • KIEM (Kennis Innovatie Mapping): kortlopende initiatieven waarin MKB's samen met universiteiten en/of HBO's onderzoeksvragen uit de praktijk kunnen beantwoorden.
  • LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology): initiatieven van minstens één bedrijf en één kennisinstelling waarin de onderzoeksvraag van het bedrijf in twee fases uitegevoerd en gefinancierd wordt.
  • TA (Technology Area): initiatieven van consortia van ten minste twee bedrijven met enkele kennisinstellingen waarin in samenhang de vragen van de deelnemende bedrijven worden aangepakt.
  • IPP (Industrial Partnership Project): bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling.

Wanneer

Het ENW PPS-fonds (voor LIFT, TA, IPP) kent twee deadlines voor het indienen van voorstellen:

  • 4 juni 2019, 14:00 uur CE(S)T,
  • 8 oktober 2019, 14:00 uur CE(S)T.

Zie de Call for Proposals ENW PPS-fonds 2019 voor de voorwaarden.

KIEM aanvragen kunnen continu worden ingediend tot 8 oktober 2019. Zie de Call for Proposals KIEM 2019 voor de voorwaarden.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 oktober 2019 14:00

Budget

Total of approx. 12 million euro for all types of public-private partnerships

Speerpunt

Onderzoek

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Contact

mw. dr. S.L. Diedenhofen mw. dr. S.L. Diedenhofen +31 (0)70 34 94 261 s.diedenhofen@nwo.nl