ENW PPS fonds

Het ENW PPS Fonds wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen. Het fonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps die in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2019 van de Topsectoren Chemie, Energie, HTSM en ICT uitgewerkt zijn. De toetsing op passendheid wordt uitgevoerd door de betreffende TKI's.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een academisch onderzoeker namens een consortium van bedrijven en onderzoekers in dienst van een Nederlandse universiteit of van een door NWO erkende instelling. KIEM-aanvragen kunnen ook door lectoren verbonden aan een HBO-instelling worden ingediend, mits minstens één mede-aanvrager in dienst is van een Nederlandse universiteit.

In aanvragen participeert minstens één bedrijf (CHIPP, LIFT, KIEM) of participeren minstens twee bedrijven (TA). Bedrijven komen niet in aanmerking voor rechtstreekse NWO-financiering, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek. Reeds bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van de deelnemende bedrijven.

Het ENW PPS fonds zet in op een grote deelname van MKB aan de samenwerkingsvormen. MKB’s worden dan ook van harte uitgenodigd om in de consortia deel te nemen.

Wat aanvragen

Het ENW PPS fonds maakt verschillende publiek-private samenwerkingsvormen mogelijk, van klein naar grotere omvang:

  • KIEM (Kennis Innovatie Mapping): kortlopende initiatieven waarin MKB's samen met universiteiten en/of HBO's onderzoeksvragen uit de praktijk kunnen beantwoorden. LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology): initiatieven van minstens één bedrijf en één kennisinstelling waarin de onderzoeksvraag van het bedrijf in twee fases bewerkt en gefinancierd wordt.
  • TA (Technology Area): initiatieven van consortia van ten minste twee bedrijven met enkele kennisinstellingen waarin in samenhang de vragen van de deelnemende bedrijven worden aangepakt.
  • CHIPP (Chemical Industrial Partnership Programme): initiatieven van ten minste één bedrijf met ten minste twee kennisinstellingen met een sterke focus op vragen van het bedrijf.
  • IPP (Industrial Partnership Programme): bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling.

Voor elk van de vier samenwerkingsvormen gelden andere voorwaarden wat betreft minimum en maximum omvang en financiële bijdrage van het bedrijfsleven. Bedrijfsleven en NWO dragen per werkvorm in andere verhoudingen bij aan de financiering ervan.

Wanneer

De ronde sluit op dinsdag 3 juli 2018 om 14h00. De indiening voor KIEM is doorlopend, met dezelfde einddatum.

Kies een financieringsintrument

Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 juli 2018 14:00

Budget

Circa 8,6 miljoen euro voor alle Fonds-werkvormen tezamen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Contact

Dhr. dr. M. de Zwart Dhr. dr. M. de Zwart +31 (0)70 3440697 m.dezwart@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. Tim Vos Dhr. dr. Tim Vos +31 (0)70 – 3440984 t.vos@nwo.nl