ENW PPS-fonds - TA

Het Technology Area (TA) is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. TA's worden voor 30% gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 70% door NWO.

Waarvoor

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het ENW PPS-fonds waarin in samenhang de vragen van de deelnemende bedrijven worden aangepakt. Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe TA initiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsector Chemie

Let op
Tegelijk met uw aanvraag dient u een "passendheidsverklaring" in die u VOORAF bij de relevante Topsector hebt verkregen. Klik HIER voor meer informatie.

Voor wie

De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Hij/zij vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van ten minste twee kennisinstellingen en ten minste één bedrijf. Deelnemende bedrijven dragen in cash bij aan het onderzoek. Al bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van deze bedrijven én dat ze een directe, relevante kennis- en/of innovatievraag hebben.

Bedrijven (ook MKB) en andere typen organisaties ontvangen geen rechtstreekse NWO-financiering. Details vindt u in de “Gids” die u onderaan deze pagina downloadt.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van personeel dat tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling wordt aangesteld, projectspecifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De deelnemende kennisinstellingen dragen uit eigen middelen de kosten voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers.

NWO betaalt 70% van de projectkosten en de deelnemende bedrijven betalen gezamenlijk 30%. De minimum projectgrootte bedraagt 750.000 euro (dus 225.000 euro gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 525.000 euro NWO-bijdrage). De maximum projectgrootte is 1,5 miljoen euro. Bedrijven kunnen een deel van de projectkosten in kind bijdragen. Raadpleeg de "Gids" voor de specifieke voorwaarden.

Op basis van de cash-inleg van bedrijven vraagt het TKI bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een zogenoemde PPS-toeslag aan. De PPS-toeslag wordt direct ingezet in uw project. Na verrekening van de NWO-projectmanagementkosten, beschikt het project doorgaans over meer budget dan de inzet van NWO en het bedrijfsleven. Hoevéél meer hangt af van de geldende TKI-regeling en de beschikbare hoeveelheid PPS-toeslag.

Wanneer

  • De sluitingsdatum ligt op dinsdag 3 juli 2018, 14.00 uur

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Kwaliteit van het consortium
  • Innovatiepotentieel en kennisbenutting
  • Programmatische criteria, zoals de balans tussen doelen en beschikbare middelen en het commitment van de deelnemende bedrijven.

Procedure

Allereerst wordt uw aanvraag aan de indienvoorwaarden getoetst. Vervolgens gaat de aanvraag voor commentaar naar internationale experts, waarna aanvragers de gelegenheid krijgen hun aanvraag mondeling toe te lichten bij de PPS-Raad. Zij kunnen dan tevens reageren op de referentenrapporten. Hierna beoordeelt en prioriteert de PPS-Raad de voorliggende dossiers en stuurt dit als advies naar het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, dat besluit over honorering of afwijzing van de aanvraag. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 juli 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Ca. euro 8,6 miljoen voor alle ENW PPS fonds werkvormen tezamen.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dhr. dr. M. de Zwart Dhr. dr. M. de Zwart +31 (0)70 3440697 m.dezwart@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. Tim Vos Dhr. dr. Tim Vos +31 (0)70 – 3440984 t.vos@nwo.nl