ENW PPS-fonds - LIFT

LIFT (Launchpad for Innovative Technology) is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. LIFT wordt voor 1/4 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 3/4 door NWO.

Waarvoor

LIFT is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het ENW PPS-fonds waarin de onderzoeksvraag van het deelnemende bedrijfsleven wordt aangepakt. Een LIFT-project wordt in twee fases uitgevoerd en gefinancierd. Het hele project wordt in  één keer aangevraagd. In de eerste fase is de cash-bedrijfsbijdrage lager dan in de tweede fase. Op deze manier kan een project snel van start gaan. De financieringsvorm LIFT staat binnen het ENW PPS-fonds open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsectoren Chemie, Energie en ICT. 

Let op
Tegelijk met uw aanvraag dient u een "passendheidsverklaring" in die u VOORAF bij de relevante Topsector hebt verkregen. Klik HIER voor meer informatie.

Voor wie

De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Hij/zij vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van ten minste één kennisinstelling en ten minste één bedrijf. Deelnemende bedrijven dragen in cash bij aan het onderzoek. In de eerste fase is de cash-bedrijfsbijdrage 16% van de projectkosten, in de tweede 28%. Bij het indienen van de aanvraag moet er een hard commitment van het bedrijfsleven zijn voor fase 1. In de aanvraag geeft het consortium aan hoe het fase 2 wil gaan financieren.
 
Bedrijven (ook MKB) en andere typen organisaties ontvangen geen rechtstreekse NWO-financiering. Details vindt u in de Gids die u onderaan deze pagina downloadt.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van personeel dat tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling wordt aangesteld, projectspecifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De deelnemende kennisinstellingen dragen uit eigen middelen de kosten voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers.

De totale projectgrootte ligt tussen 150.000 euro en 300.000 euro, waarvan een kwart door het gezamenlijke bedrijfsleven betaald wordt en drie kwart door NWO. 
In fase 1 bedraagt de projectgrootte minimaal 35.000 euro en maximaal 70.000 euro (16% gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 84% NWO-bijdrage). In fase 2 bedraagt de projectgrootte minimaal 115.000 euro en maximaal 230.000 euro (28% gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 72% NWO-bijdrage).

Wanneer

  • De sluitingsdatum ligt op dinsdag 3 juli 2018, 14.00 uur

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Kwaliteit van het consortium
  • Innovatiepotentieel en kennisbenutting
  • Programmatische criteria, zoals de balans tussen doelen en beschikbare middelen en het commitment van de deelnemende bedrijven.

Procedure

Allereerst wordt uw aanvraag aan de indienvoorwaarden getoetst. Vervolgens gaat de aanvraag voor commentaar naar internationale experts, waarna u de gelegenheid krijgt om op de referentenrapporten te reageren middels een schriftelijk weerwoord. Hierna prioriteert de PPS-Raad de voorliggende dossiers en stuurt dit als advies naar het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, dat besluit over honorering of afwijzing van de aanvraag. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 juli 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Ca. euro 8,6 miljoen voor alle ENW PPS fonds werkvormen tezamen.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dhr. dr. M. de Zwart Dhr. dr. M. de Zwart +31 (0)70 3440697 m.dezwart@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. Tim Vos Dhr. dr. Tim Vos +31 (0)70 – 3440984 t.vos@nwo.nl