ENW PPS-fonds - LIFT

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

LIFT (Launchpad for Innovative Technology) is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. LIFT projecten worden voor 20% gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 80% door NWO.

Waarvoor

LIFT is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het ENW PPS-fonds waarin de onderzoeksvraag van het deelnemende bedrijfsleven wordt aangepakt. Een

LIFT-project kan in één of in twee fases uitgevoerd en gefinancierd worden. Het hele project wordt wel in één keer aangevraagd. In het geval van een twee-fasenprojecten is in de eerste fase de cash-bedrijfsbijdrage lager dan in de tweede fase. Op deze manier kan een project snel van start gaan. De financieringsvorm LIFT staat binnen het ENW PPS-fonds open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsectoren Chemie, Energie, Agri&Food en ICT.

Let op

Tegelijk met uw aanvraag dient u een "passendheidsverklaring" in die u VOORAF bij de relevante Topsector hebt verkregen. Klik HIER voor meer informatie.

Voor wie

De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Hij/zij vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van ten minste één kennisinstelling en ten minste één bedrijf. Deelnemende bedrijven dragen 20% in cash bij aan het onderzoek. Dit kan in twee fasen. In de eerste fase is de cash-bedrijfsbijdrage ca. 13% van de projectkosten, in de tweede 23%. Bij het indienen van de aanvraag moet er een hard commitment van het bedrijfsleven zijn voor fase 1. In de aanvraag geeft het consortium aan hoe het fase 2 wil gaan financieren.

Bedrijven (ook MKB) en andere typen organisaties ontvangen geen rechtstreekse NWO-financiering. Details vindt u in de Calltekst die u onderaan deze pagina downloadt.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van personeel dat tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling wordt aangesteld, projectspecifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De deelnemende kennisinstellingen dragen uit eigen middelen de kosten voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers.

De totale projectgrootte ligt tussen 150.000 euro en 300.000 euro, waarvan 20% door het gezamenlijke bedrijfsleven betaald wordt en 80% door NWO.

In fase 1 bedraagt de projectgrootte minimaal 40.000 euro en maximaal 80.000 euro (13% gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 87% NWO-bijdrage). In fase 2 bedraagt de projectgrootte minimaal 110.000 euro en maximaal 220.000 euro (23% gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 77% NWO-bijdrage).

Wanneer

De Call for Proposals ENW PPS-fonds 2019 kent twee deadlines voor het indienen van aanvragen:

  • 4 juni 2019
  • 8 oktober 2019

Zie de Calltekst voor de voorwaarden.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Innovatie, impact en kennisbenutting
  • Programmatische criteria en kwaliteit van het consortium

Procedure

Allereerst wordt uw aanvraag aan de indienvoorwaarden getoetst. Vervolgens gaat de aanvraag voor commentaar naar internationale experts, waarna u de gelegenheid krijgt om op de referentenrapporten te reageren middels een schriftelijk weerwoord. Een brede beoordelingscommissie beoordeelt en prioriteert de voorliggende dossiers en brengt een advies uit aan het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, dat besluit over honorering of afwijzing van de aanvraag.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Ca. 12 miljoen euro voor alle ENW PPS-fonds werkvormen tezamen.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

ENW PPS-fonds

Speerpunt

Onderzoek

Contact

mw. dr. S.L. Diedenhofen mw. dr. S.L. Diedenhofen +31 (0)70 34 94 261 s.diedenhofen@nwo.nl