ENW PPS-fonds - IPP

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het Industrial Partnership Programme (IPP) is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. Projecten worden voor 50% gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 50% door NWO.

Waarvoor

IPP is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het ENW PPS-fonds met een sterke focus op vragen vanuit het bedrijfsleven. Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe IPP initiatieven die passen binnen de onderzoeksagenda's van de Topsector Chemie, Energie, HTSM of Agri&Food.

Let op
Tegelijk met uw aanvraag dient u een "passendheidsverklaring" in die u VOORAF bij de relevante Topsector hebt verkregen. Klik HIER voor meer informatie.

Voor wie

De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Hij/zij vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van ten minste één kennisinstelling en ten minste één bedrijf. Deelnemende bedrijven dragen in cash bij aan het onderzoek. Al bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van deze bedrijven én dat ze een directe, relevante kennis- en/of innovatievraag hebben.

Bedrijven (ook MKB) en andere typen organisaties ontvangen geen rechtstreekse NWO-financiering. Details vindt u in de Calltekst die u onderaan deze pagina downloadt.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van personeel dat tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling wordt aangesteld, projectspecifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur.

NWO en het bedrijf betalen elk de helft van de projectkosten (excl. PPS toeslag). De minimum projectgrootte is 1,0 miljoen euro, het maximum is 2,0 miljoen euro.

Op basis van de cash-inleg van bedrijven vraagt het betreffende TKI bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een zogenoemde PPS-toeslag aan. De PPS-toeslag wordt direct ingezet in uw project. Na verrekening van de NWO-projectmanagementkosten, beschikt het project doorgaans over meer budget dan de inzet van NWO en het bedrijfsleven. Hoevéél meer hangt af van de geldende PPS-regeling en de beschikbare hoeveelheid PPS-toeslag.

Wanneer

De Call for Proposals ENW PPS-fonds 2019 kent twee deadlines voor het indienen van aanvragen:

  • 4 juni 2019
  • 8 oktober 2019

Zie de Calltekst voor de voorwaarden.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Innovatie, impact en kennisbenutting
  • Programmatische criteria en kwaliteit van het consortium

Procedure

Allereerst wordt uw aanvraag aan de indienvoorwaarden getoetst. Vervolgens gaat de aanvraag voor commentaar naar internationale experts. Aanvragers van een IPP worden door de beoordelingscommissie uitgenodigd voor  een interview, waar onder andere gereageerd kan worden op het commentaar van de referenten. De commissie beoordeelt en prioriteert de voorliggende dossiers en brengt een advies uit aan het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, dat besluit over honorering of afwijzing van de aanvraag.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Ca. 12 miljoen euro voor alle ENW PPS-fonds werkvormen tezamen.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

ENW PPS-fonds

Speerpunt

Onderzoek

Contact

mw. dr. S.L. Diedenhofen mw. dr. S.L. Diedenhofen +31 (0)70 34 94 261 s.diedenhofen@nwo.nl