ENW PPS-fonds - IPP

Het Industrial Partnership Programme (IPP) is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. Projecten worden voor 50% gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 50% door NWO.

Waarvoor

IPP is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het ENW PPS-fonds met een sterke focus op vragen van het bedrijf. Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe IPP initiatieven die passen binnen de onderzoeksagenda's van de Topsector Energie, HTSM of ICT.

Let op
Tegelijk met uw aanvraag dient u een "passendheidsverklaring" in die u VOORAF bij de relevante Topsector hebt verkregen. Klik HIER voor meer informatie.

Voor wie

De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Hij/zij vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van ten minste één kennisinstelling en ten minste één bedrijf. Deelnemende bedrijven dragen in cash bij aan het onderzoek. Al bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van deze bedrijven én dat ze een directe, relevante kennis- en/of innovatievraag hebben. Bedrijven (ook MKB) en andere typen organisaties ontvangen geen rechtstreekse NWO-financiering. Details vindt u in de “Gids” die u onderaan deze pagina downloadt.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van personeel dat tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling wordt aangesteld, projectspecifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De deelnemende kennisinstellingen dragen uit eigen middelen de kosten voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers.

NWO en het bedrijf betalen elk de helft van de projectkosten (excl. PPS toeslag). De minimum projectgrootte is 1,0 miljoen euro.

Op basis van de cash-inleg van bedrijven vraagt het betreffende TKI bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een zogenoemde PPS-toeslag aan. De PPS-toeslag wordt direct ingezet in uw project. Na verrekening van de NWO-projectmanagementkosten, beschikt het project doorgaans over meer budget dan de inzet van NWO en het bedrijfsleven. Hoevéél meer hangt af van de geldende PPS-regeling en de beschikbare hoeveelheid PPS-toeslag.

Wanneer

  • De sluitingsdatum ligt op dinsdag 3 juli 2018, 14.00 uur.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Kwaliteit van het consortium
  • Innovatiepotentieel en kennisbenutting
  • Programmatische criteria, zoals de balans tussen doelen en beschikbare middelen en het commitment van de deelnemende bedrijven.

Procedure

Allereerst wordt uw aanvraag aan de indienvoorwaarden getoetst. Vervolgens gaat de aanvraag voor commentaar naar internationale experts, waarna aanvragers de gelegenheid krijgen een weerwoord aan te leveren op de referentenrapporten. Hierna beoordeelt en prioriteert de adviescommissie (d.w.z. werkgemeenschapscommissie voor de natuurkunde) de voorliggende dossiers en stuurt dit als advies naar het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, dat besluit over honorering of afwijzing van de aanvraag.

Het IPP aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij het bureau via enwppsfonds@nwo.nl.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 juli 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Ca. euro 8,6 miljoen voor alle ENW PPS fonds werkvormen tezamen.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dhr. dr. M. de Zwart Dhr. dr. M. de Zwart +31 (0)70 3440697 m.dezwart@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. Tim Vos Dhr. dr. Tim Vos +31 (0)70 – 3440984 t.vos@nwo.nl