Energiesysteemintegratie: naar een toekomstbestendig, betaalbaar, en betrouwbaar energiesysteem (ESI-far)

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom complexe rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen samen kunnen financiering aanvragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie.

Waarvoor

Met deze call for proposals bevordert NWO publiek-private samenwerking binnen wetenschappelijk vernieuwende onderwerpen op het gebied van energiesysteemintegratie. Een integrale blik op het gehele energiesysteem staat hierbij centraal. Deze call is onderdeel van het KIC 2018-2019 voor de Topsector Energie.

Voor wie

Deze call is gericht op alfa, beta/techniek en gamma-onderzoekers.

Per aanvraag is minimaal één private/publieke partner betrokken. 

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut, gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het project. Zie de call voor uitzondering voor tenure trackers.

Onderzoekers van hogescholen en TO2-instellingen kunnen medeaanvrager zijn en ook financiering ontvangen.

Private en/of publieke partijen (zoals ministeries, energiecoöperaties) leveren 15% cofinanciering (in kind en/of in cash). NWO-erkende instellingen, TO2-instellingen en hogescholen kunnen geen cofinanciering leveren.

Wat aanvragen

De minimum omvang van een project is 2 voltijds onderzoeksposities bij  NWO-erkende instellingen (4-jarige promovendi, 3-jarige postdocs). De maximale omvang is 3 voltijds posities. Verder kunnen de volgende standaard NWO-budgetmodules aangevraagd worden: 

  • Vervanging
  • Materieel
  • Kennisbenutting 
  • Money follows Cooperation

Verder bevat iedere aanvraag 1,5 - 2,5 persoonjaren eScience Research Engineer.

Hiernaast kan max. 75.000 euro aan personeelskosten en max. 25.000 euro aan materieel worden aangevraagd voor personeel/materieel bij hogescholen.

Hiernaast kan max. 146.461 euro aan personeelskosten en max. 48.332 euro aan materieel worden aangevraagd voor personeel/materieel bij TO2-instellingen.

Wanneer

  • Sluitingsdatum aanvragen verplicht adviesgesprek NLeSC: 3 november 2019, om 14.00 uur CE(S)T.
  • Sluitingsdatum verplichte vooraanmelding: 3 december 2019, om 14.00 uur CE(S)T.
  • Sluitingsdatum uitgewerkte aanvragen: 16 juni 2020, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De criteria voor vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen zijn:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit
  2. Kennisbenutting

Procedure

De vooraanmeldingsfase kent de volgende stappen: een verplicht adviesgesprek met het Netherlands eScience Center (NLeSC), indiening van de vooraanmelding, toets op ontvankelijkheid, beoordeling en prioritering door een breed samengestelde beoordelingscommissie. De commissie geeft een niet-bindend advies tot wel/niet uitwerken.

De volledige aanvraagfase kent de volgende stappen: een adviesgesprek met NLeSC, indiening van de aanvraag, toets op ontvankelijkheid, versturen van referentenrapporten, indienen van een weerwoord, en beoordeling en prioritering door de beoordelingscommissie. De commissie schrijft een honoreringsadvies.

De besluitfase bestaat uit: besluit van NLeSC over toekenning van aangevraagde eScience Research Engineer, en vervolgens besluit van NWO over de andere aangevraagde middelen.

Meer informatie

Contacten partners:

Bij de Topsector Energie, doorsnijdend programma Systeemintegratie
dr. Mart van Bracht
+31 (0)6-5367 8740
mart.vanbracht@topsectorenergie.nl

Bij Regieorgaan SIA
Dr.ir. Frank Karelse
+31 (0)6-1156 7154
frank.karelse@regieorgaan-sia.nl

Bij Netherlands eScience Center
open-calls@esciencecenter.nl

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 december 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4,7 miljoen euro - 5.0 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Netherlands e-Science Center (NLeSC)

Programma

Energiesysteemintegratie

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Topsector Energie, Regiorgaan SIA, Netherlands eScience Center

Contact

Dr. Mark van Assem Dr. Mark van Assem +31 (0)70 3440915 m.vanassem@nwo.nl

Contact

Anthony Gadsdon Anthony Gadsdon +31 (0)70 3494276 a.gadsdon@nwo.nl