Elektrochemische Conversie en Materialen, Tenure Track Call

Gepromoveerde onderzoekers uit binnen- en buitenland kunnen een Tenure Track positie aanvragen in het onderzoeksgebied Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) bij een Nederlandse gastinstelling.

Waarvoor

Het doel van deze call is het versterken van de kennisbasis van het ECCM veld en het stimuleren van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) is een integraal onderdeel van deze call.

Voor wie

Gepromoveerde onderzoekers uit binnen- of buitenland (bijv. post-docs) die voor 21 juni 2019 niet als ‘hoofdonderzoeker’ (hoogleraar, universitair (hoofd)docent, tenure track onderzoeker, of een vergelijkbare aanstelling) werkzaam zijn geweest kunnen aanvragen. Deze onderzoeker kan dus wel verbonden zijn aan de beoogde instelling via bijvoorbeeld een tijdelijk post-doc contract. Een inbeddingsgarantie van de gastinstelling is een verplicht onderdeel van de aanvraag.

Wat aanvragen

Er kan maximaal €950.000 aangevraagd worden. Naast de Tenure Track positie is er ruimte voor tijdelijk personeel, materieel en investeringen. De looptijd is maximaal 6,25 jaar.  

Wanneer

  • De call sluit op 21 november 2019.

Beoordeling

Procedure

Allereerst wordt uw aanvraag aan de indienvoorwaarden getoetst. Vervolgens worden alle aanvragers uitgenodigd voor een interview door een internationale beoordelingscommissie. De commissie   beoordeelt en prioriteert de aanvragen en brengt een advies uit aan het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, dat besluit over honorering of afwijzing van de aanvraag. 

De onderzoeksaanvraag voor deze Tenure Track call dient alvast een paragraaf te bevatten waarin beschreven wordt hoe u het onderzoek naar de maatschappelijke en ethische aspecten in uw onderzoek wilt incorporeren. Na honorering volgt een verplichte matchmaking met MVI experts met als doel de MVI paragraaf verder uit te werken. Voor de uitgewerkte MVI paragraaf wordt via een aparte MVI top-up subsidie extra financiering beschikbaar gesteld. Succesvolle aanvragers van deze Tenure Track call zijn verplicht ook een aanvraag in te dienen voor de MVI top-up subsidie. Deze aparte call for proposals voor de MVI top-up zal tijdig gepubliceerd worden.


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 november 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

5.745.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

ECCM adviescommissie, Tata Steel, Shell, Nouryon

Contact

Bas van Schooten Bas van Schooten +31 (0) 70 3494197 b.vanschooten@nwo.nl