DeepNL – Call for Tenure Track Candidates

Getalenteerde onderzoekers wordt een kans geboden op een structurele inbedding binnen een Nederlandse onderzoeksinstelling middels een tenure track positie en het ontwikkelen van een onderzoekslijn binnen de thematiek van het DeepNL programma. Let op: gewijzigde sluitingsdatum.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning. 

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom aankomende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Potentiële tenure track onderzoekers worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen dat past bij de doelstellingen van het DeepNL programma. Het onderzoek draagt bij aan het vergroten van het kwantitatief en fysisch onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijke activiteiten. De financiering geeft getalenteerde onderzoekers een kans op een structurele inbedding binnen een onderzoeksinstelling en het ontwikkelen van een onderzoekslijn binnen de thematiek van DeepNL. Een inbeddingsgarantie van een geschikte kennisinstelling is vereist.

Waarvoor

Deze call heeft als doel de continuïteit van het onderzoek te vergroten. Getalenteerde onderzoekers wordt een kans geboden op een structurele inbedding binnen een Nederlandse onderzoeksinstelling middels een tenure track positie en het ontwikkelen van een onderzoekslijn binnen de thematiek van het DeepNL programma. Het onderzoeksvoorstel dient bij te dragen aan de doelstellingen en de beoogde resultaten van het programma en een toegevoegde waarde te hebben ten opzichte van de huidige projecten binnen DeepNL.

DeepNL is een langlopend NWO onderzoeksprogramma dat fundamentele stappen wil maken in het kwantitatief en fysisch onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen. DeepNL gaat in op wetenschappelijke vragen over geïnduceerde seismiciteit, integriteit van het ondergrondse systeem en bodembeweging. Hiervoor is het noodzakelijk om wetenschappelijke kennis op verschillende (sub-)disciplines binnen en buiten het Solid Earth Sciences veld te vergroten en te integreren. In de huidige fase van DeepNL ligt het zwaartepunt van de onderzoeksvraag op het verbeteren van de modellering en voorspelling van de dynamiek van de diepe ondergrond als gevolg van gasproductie in het Groningen reservoir.

Voor wie

De doelgroep voor deze call for proposals bestaat uit talentvolle onderzoekers met een voor DeepNL relevante expertise en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek op deze thematiek. Kandidaten worden geacht in staat te zijn zelfstandig onderzoek te formuleren en uit te voeren en andere onderzoekers te begeleiden.

Ook onderzoekers werkzaam bij een buitenlandse instelling mogen een aanvraag indienen. Het te financieren onderzoeksproject dient aan een Nederlandse, door NWO erkende instelling te worden uitgevoerd. Onderzoekers kunnen alleen een aanvraag indienen met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling; een inbeddingsgarantie is daarom vereist. Aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de brochure.

Als u contactpersonen nodig heeft bij een kennisinstelling en daar hulp bij zoekt, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan een bedrag van maximaal 750,000 euro worden aangevraagd.

Kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn onder andere personele kosten voor de tenure track positie, promovendi, postdocs en materiële kosten . Aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de brochure.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 2 juni 2020, om 14:00 uur CE(S)T

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op de criteria:

  1. Kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel;
  2. Kwaliteit van de onderzoeker;
  3. Relevantie en toegevoegde waarde voor DeepNL.

Alle criteria wegen even zwaar mee in het totaaloordeel.

Procedure

De aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. De aanvragen worden via een peer review procedure geëvalueerd door (internationale) referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid een weerwoord in te dienen waarna er een interview plaatsvindt met de beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie geeft een honoreringsadvies aan het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, dat vervolgens besluit over de toekenning van maximaal één aanvraag per kennisinstelling. De volledige procedure staat in de brochure omschreven.

Meer informatie

Meer informatie over het DeepNL programma is te vinden via de programma website


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 december 2045 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

750.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

DeepNL

Contact

Dr. Jeroen van Houwelingen Dr. Jeroen van Houwelingen +31 (0)30 6001244 deepnl@nwo.nl

Contact

Dr. Niels van den Berg Dr. Niels van den Berg +31 (0)70 3494405 deepnl@nwo.nl