Complexiteitsonderzoek rond de Covid-19 crisis

Ervaren onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar de werking van separate maar gekoppelde complexe systemen: de nationale crisisorganisatie enerzijds en het decentrale systeem van bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s en/of medische instanties anderzijds.

Waarvoor

Deze complexity science call focust zich op de werking van separate maar gekoppelde complexe systemen: de nationale crisisorganisatie enerzijds en het decentrale systeem van bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s en/of medische instanties anderzijds. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de dynamische werking: hoe de systemen elkaar beïnvloeden zodat mogelijk nieuwe evenwichten en verhoudingen ontstaan die kunnen leiden tot andere interventiemogelijkheden. Voor het bepalen van de (effectiviteit van) interventies moet tenminste ook rekening gehouden worden met de bestaande of te bevorderen veerkracht en/of het adaptatievermogen van een dominant subsysteem in deze crisis, namelijk het zorgsysteem.

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:

 • in dienst zijn een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én;
 • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten als (mede)aanvrager.

Zie voor details en uitzonderingen hierop paragraaf 3.1 van de brochure.

Wat aanvragen

Per projectvoorstel kan minimaal €700.000 en maximaal €720.000 van NWO worden aangevraagd.
Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de volgende typen kosten (modules):

 • Personele kosten (Postdoc; Vervanging)
 • Materiële kosten
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Money follows Cooperation

De totale looptijd van een project is ten minste een jaar en niet langer dan twee jaar.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is 26 januari 2021, om 14:00:00 CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de in behandeling genomen aanvragen aan de hand van de volgende criteria:

 1. Passendheid bij het doel van de call
 2. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
 3. Kwaliteit van de aanvrager(s)
 4. Kennisbenutting

In het totaaloordeel over de aanvraag is de weging van de hoofdcriteria als volgt:

 • passendheid bij het doel van de call 15%,
 • wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel 40%,
 • kwaliteit van de aanvrager(s) 25%,
 • en kennisbenutting 20%.

Procedure

NWO toetst of de aanvraag in behandeling genomen kan worden.

De beoordelingscommissieleden doen een eerste beoordeling van alle aanvragen op basis van de beoordelingscriteria. Vragen naar aanleiding van deze beoordeling worden voor schriftelijk wederhoor aan de hoofdaanvrager voorgelegd. In een commissievergadering worden de aanvragen beoordeeld op de beoordelingscriteria, met inachtneming van het weerwoord. De beoordelingscommissie maakt een prioriteringsvoorstel op basis van de beoordelingscriteria en adviseert het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen over de toe te wijzen aanvraag.

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de toewijzing en afwijzing.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 januari 2021 14:00

Budget

minimum €700,000 and maximum €720,000 per project application.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Complexiteit

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Drs. Marieke van Duin Drs. Marieke van Duin +31 (0)70 3440921 ComplexityCI@nwo.nl