Athenaprijs

Met de Athenaprijs wil NWO de aandacht vestigen op vrouwelijke chemici, die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten en een inspiratiebron zijn voor anderen. Het is belangrijk dat ze bijdragen aan bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten. Vrouwelijke onderzoekers in de chemie die minder dan tien jaar geleden gepromoveerd zijn, komen in aanmerking voor deze prijs. Onderzoekers zijn in de gelegenheid om één of meerdere vrouwelijke wetenschappers te nomineren.

Waarvoor

In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de chemische wetenschappen kleiner naarmate de positie hoger is. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de UD-, UHD- en hoogleraarrangen. Om het aandeel vrouwelijke wetenschappers in de chemie te vergroten is het belangrijk vrouwelijke rolmodellen met een onafhankelijke onderzoekslijn in Nederland voor het voetlicht te brengen.

Voor wie

Voor de Athenaprijs komen in aanmerking: 

  • vrouwelijke onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek;
  • die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende kennisinstelling (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben);
  • die op 31 december 2019 maximaal 10 jaar geleden zijn gepromoveerd;
  • én een aantoonbaar onafhankelijke onderzoekslijn hebben binnen hun onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut in Nederland.

De genoemde maximumtermijn kan worden verlengd in verband met zwangerschap of ouderschap. 

Wat aanvragen

De Athenaprijs bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Een geldbedrag van 25.000 euro, te besteden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten;
  • Een beeldje;
  • Een persoonlijk mediapakket.

Per jaar reikt NWO één prijs uit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens CHAINS, de chemieconferentie georganiseerd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. CHAINS 2019 vindt plaats op 10 en 11 december 2019 in het NH te Veldhoven. Voor meer informatie over de CHAINS conferentie, zie www.nwochains.nl.

Wanneer 

  • De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T, via het e-mailadres womeninchemistry@nwo.nl.

Beoordeling

Criteria 

De genomineerden worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:   

  • wetenschappelijk excellentie, zoals blijkt uit het wetenschappelijk track record van de genomineerde, en 
  • bijdragen op het gebied van onderwijs, mentoring, bestuur, industrie, voorlichting, internationale samenwerking en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten. 

De genomineerde heeft een aantoonbaar onafhankelijke onderzoekslijn binnen haar onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut in Nederland en is een inspiratiebron voor anderen.

Procedure

De op de deadline ontvangen ontvankelijke nominaties worden beoordeeld door een jury. Op basis van de ontvangen nominaties stelt de jury een prioriteringsvolgorde op en selecteert aan de hand daarvan één wetenschapper die in aanmerking komt voor de Athenaprijs. De jury draagt vervolgens de geselecteerde kandidaat voor bij het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. Het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen neemt op basis van de voordracht van de jury in november 2019 het besluit om de prijs toe te kennen.

Winnaars

Monique van der Veen en Marie-Eve Aubin-Tam (2018)
Moniek Tromp (2017)
Nathalie Katsonis (2016)
Daniela Wilson (2015)

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

25.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Athena

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022) Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Dr. E.M. (Eveline) Mezger Dr. E.M. (Eveline) Mezger +31 (0)70 3494206 e.mezger@nwo.nl