An Integrated Approach to the Scientific Study and Conservation of Art (full proposal)

Teams van ervaren, gepromoveerde onderzoekers van tenminste een universiteit en een museum kunnen financiering aanvragen voor interdisciplinaire samenwerkingsprojecten, gericht op de mogelijkheden van data science binnen de onderzoeksagenda van NICAS.

Waarvoor

Het NICAS verenigt kunstgeschiedenis en conservering van kunstobjecten met natuurwetenschappen. Door deze disciplines samen te brengen is het mogelijk om bestaande onderzoeksvragen op nieuwe manieren op te lossen.

In deze ronde staan de mogelijkheden van data science binnen de onderzoeksagenda van NICAS centraal. Een van de grootste uitdagingen in het interpreteren en beschermen van cultureel erfgoed is het verkrijgen van de noodzakelijke en correcte inzichten uit grootschalige en diverse data. Bij onderzoek naar cultureel erfgoed worden grote hoeveelheden data gegenereerd die moeilijk vergeleken kunnen worden. Hierdoor kan de potentiële waarde van deze data niet volledig benut worden. Dit type onderzoek houdt zich ook bezig met data die moeilijk te staven is, maar niettemin een belangrijke rol speelt in het interpreteren van cultureel erfgoed en de besluitvormingsprocessen in vraagstukken over conservering.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door interdisciplinaire teams van ervaren onderzoekers uit verschillende onderzoeksdisciplines en één of meerdere musea.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit, een door NWO erkend onderzoeksinstituut, of een museum die ten minste duurt tot het einde van het aanvraagproces en het project waarvoor financiering is aangevraagd.   

Wanneer een museum/galerie of conserveringsinstituut in Nederland onderzoeksactiviteiten op academisch niveau uitvoert in conserveringswetenschappen, kunnen senior onderzoekers in aanmerking komen als hoofdaanvrager. In dit geval moet de mede-aanvrager van een universiteit komen.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen financiering voor full proposals is k€  500. De aanvragers moeten een additioneel budget met een minimum van 25% van de aangevraagde financiering verzorgen. Meer informatie hierover staat in de call for proposals onderaan deze pagina.
Financiering kan worden aangevraagd voor:

  • Personeelskosten, met een maximum van twee nieuwe onderzoeksposities waarvan minimaal een promovendus;
  • Niet-wetenschappelijk personeel, die geen onderzoek uitvoeren maar wel bijdragen tot het project;
  • Materiaalkosten, bestaande uit kosten voor apparatuur, reiskosten en accomodatiekosten voor leden van het onderzoeksteam, en kosten om kennisbenutting en internationale activiteiten te realiseren;
  • Het maximale budget voor niet-wetenschappelijk personeel en materiaalkosten is gezamenlijk k€  50.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen via ISAAC was 6 juli 2017, 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Voor iedere aanvraag gelden de volgende vier beoordelingscriteria:

  • wetenschappelijke kwaliteit van de aanvraag (45%)
  • kwaliteit van het onderzoeksteam (20%)
  • relevantie voor NICAS (20%)
  • kennisbenutting (15%)

Meer informatie over de beoordelingscriteria staat in de call for proposals onderaan deze pagina.

Procedure

Alle full proposals worden ter beoordeling aan externe referenten voorgelegd. De aanvrager krijgt de mogelijkheid om in een weerwoord te reageren op de geanonimiseerde adviezen.
Een beoordelingscommissie van (inter)nationale experts bespreekt en rangschikt de full proposals in een vergadering. Gebaseerd op de mening en rangschikking van de beoordelingscommissie geeft het bestuur van NICAS een honoreringsadvies. Het bestuur van NICAS legt haar honoreringsadvies voor aan het bevoegd bestuur binnen NWO, dat vervolgens het besluit neemt.

Meer informatie

Netherlands Institute for Conservation, Art and Science: www.nicas-research.nl


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 juli 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Netherlands Institute for Conservation, Art and Science

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

NICAS

Contact

Mw. drs. E.T. Vleugel MSc Mw. drs. E.T. Vleugel MSc +31 (0)70 349 4064 e.vleugel@nwo.nl