ECHO-subsidies

ECHO-subsidies bieden excellente onderzoekers in de chemie de kans om nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek van hoge kwaliteit uit te voeren.

Waarvoor

ECHO-subsidies zijn bestemd voor onderzoekers werkzaam in de chemie. De onderzoeker kan er een creatief, risicovol idee mee uitwerken en zo wetenschappelijke vernieuwing tot stand brengen. CW stimuleert onderzoek in drie hoofdlijnen:

  • Chemistry of Life
  • Chemistry of Materials
  • Chemical Conversion

Een beschrijving van het onderzoek dat binnen deze hoofdlijnen past, vindt u in de gids ECHO- en TOP-subsidies.

Voor wie

Hoogleraren, uhd's en ud's die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit of door NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen een ECHO-subsidie aanvragen.

Er gelden enkele beperkende voorwaarden voor indiening. Meer hierover in de gids ECHO- en TOP-subsidies.

Wat aanvragen

De ECHO-subsidies zijn maximaal 260.000 euro. Ze zijn bestemd voor tijdelijke onderzoeksposities (promovendi, postdocs), verbruiksgoederen, additionele reiskosten en apparatuur voor het voorgestelde onderzoek. Elk jaar wordt een deel van het toegekende financieringsbedrag uitgekeerd.

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 mei 2018, 14.00 uur CEST. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  Naar verwachting zullen er vóór 1 mei meerdere behandelrondes worden opgestart.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Vernieuwend karakter
  • Kennisbenutting

Procedure

De aanvragen worden in een peer review-procedure beoordeeld door (inter)nationale referenten en geprioriteerd door een beoordelingscommissie. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de honoreringen.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

7,1 mln euro in totaal voor TOP- en ECHO-subsidies

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

ECHO-subsidies

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Mw. dr. M.M.E. Snel Mw. dr. M.M.E. Snel +31 (0)70 3440758 m.snel@nwo.nl