Athenaprijs

Met de jaarlijkse Athenaprijs wil NWO de aandacht vestigen op excellente vrouwelijke chemici, die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten. Daarnaast is het belangrijk dat ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten. Vrouwelijke onderzoekers in de chemie die minder dan tien jaar geleden gepromoveerd zijn, komen in aanmerking voor deze prijs. Onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek zijn in de gelegenheid om één of meerdere vrouwelijke wetenschappers te nomineren.

Waarvoor

In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de chemische wetenschappen kleiner naarmate de positie hoger is. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de UD-, UHD- en hoogleraarrangen. Om het aandeel vrouwelijke wetenschappers in de chemie te vergroten is het belangrijk vrouwelijke rolmodellen voor het voetlicht te brengen.

Voor wie

Voor de Athenaprijs komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek;
  • die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) of werkzaam zijn in het chemisch bedrijfsleven;
  • die op 31 december 2017 maximaal 10 jaar geleden zijn gepromoveerd;
  • én een aantoonbaar onafhankelijke onderzoekslijn hebben binnen hun onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut.

De genoemde maximumtermijn kan worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met zwangerschap of ouderschap. De in totaal toe te kennen verlenging aan een kandidaat bedraagt maximaal 5 jaar. Vrouwelijke onderzoekers die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind standaard 18 maanden extensie. Een kandidaat kan maximaal twee keer worden genomineerd. Kandidaten die vóór 2017 al twee keer zijn genomineerd mogen nog een derde keer worden genomineerd.

Wat aanvragen

De Athenaprijs bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Een geldbedrag van 25.000 euro, te besteden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten;
  • Een beeldje;
  • Een persoonlijk mediapakket.

Per jaar reikt NWO één prijs uit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens CHAINS, de chemieconferentie georganiseerd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. CHAINS 2017 vindt plaats van 5 t/m 7 december 2017 in het NH te Veldhoven. Voor meer informatie over de CHAINS conferentie, zie www.nwochains.nl.

Wanneer 

  • Nominaties voor de Athenaprijs kunnen worden ingediend bij NWO tot en met donderdag 28 september 2017, 14.00 CET., via het e-mailadres womeninchemistry@nwo.nl.

Beoordeling

Criteria 

De genomineerden worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

  • Wetenschappelijk excellentie, zoals blijkt uit het wetenschappelijk track record van de genomineerde.
  • Deelname in overige maatschappelijk relevante activiteiten zoals onderwijs-, bestuurs-, of voorlichtingsactiviteiten, maar ook commissies met betrekking tot de chemie en/of stimulering van vrouwelijke onderzoekers.

Procedure

De op de deadline ontvangen ontvankelijke nominaties worden beoordeeld door een jury. Op basis van de ontvangen nominaties stelt de jury een prioriteringsvolgorde op en selecteert aan de hand daarvan één wetenschapper die in aanmerking komt voor de Athenaprijs. De jury draagt vervolgens de geselecteerde kandidaat voor bij het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. Het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen neemt op basis van de voordracht van de jury in november 2017 het besluit om de prijs toe te kennen.

Meer informatie

Er zijn bij NWO nog meer programma’s die de doorstroom van vrouwen stimuleren:

 

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 september 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

25.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Athena

Speerpunt

Talent

Contact

Mw. dr. N. Mascini Mw. dr. N. Mascini 070-349 47 12 womeninchemistry@nwo.nl