System Approaches for Food and Nutrition - Partnership NWO-TIFN-TKI Agri&Food

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor aio- en postdocprojecten als onderdeel van grotere themaprojecten samen met private partijen uit de voedingsindustrie.

Waarvoor

Dit programma wil diepgaande kennis te ontwikkelen voor pre-competitieve onderzoeksvragen binnen twee themaprojecten:

 • Unravelling the biology behind perceivable consumer benefits
 • Safeguarding product quality while using new sustainable sources and processing steps: a multi-scale and interdisciplinary approach

Voor wie

U kunt als hoofdaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. U moet een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor u de financiering aanvraagt, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

U kunt maximaal 250.000 euro aan financiering aanvragen voor een 4-jarig aio-project of een 3-jarig postdocproject. De financiering kan worden aangevraagd voor personele kosten en materiƫle kosten (consumables) noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Wanneer

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 23 mei 2016, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen was 20 september 2016, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit
 • Economische en/of maatschappelijke waarde, en passendheid

Beide criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

 • Indiening van vooraanmeldingen
 • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de vooraanmeldingen
 • Selectie van vooraanmeldingen door de beoordelingscommissie
 • Indiening van volledige aanvragen
 • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de volledige aanvragen
 • Beoordeling van volledige aanvragen door buitenlandse referenten en wederhoor
 • Besluit ALW gebiedsbestuur op basis van de aanvragen, referentenrapporten en wederhoor

Meer informatie

Meer informatie over TIFN is te vinden op de website

Contactpersonen bij partners

Dr. Steven Angelino, email: angelino@tifn.nl, T: 0317-483480

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

20 september 2016 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3,5 mln euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014)

Partners

TIFN, Ministerie van Economische Zaken, Danone, FrieslandCampina, Unilever, Philips, DSM, Fromageries Bel

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.

Contact

Mw. dr. B. Pauw Mw. dr. B. Pauw +31 (0)70 3440 734 alwtifn@nwo.nl