Nederlands Polair Programma

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor nieuwsgierigheidsgedreven poolonderzoek t.a.v. beide poolgebieden. Aanvragen kunnen ook specifiek gericht worden op het Dirck Gerritsz Laboratorium.

Waarvoor

Het Nederlands Polair Programma (NPP) wil kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in de poolgebieden stimuleren. Met deze ronde wil NWO ook de internationale samenwerking tussen NWO-ALW en de British Antarctic Survey versterken voor wat betreft Rothera Research Station middels voorstellen die in het Dirck Gerritsz Laboratorium kunnen worden uitgevoerd. Voor Arctisch onderzoek ligt de nadruk op Groenland en Spitsbergen (i.h.b. Ny Ålesund).

Aanvragen dienen te vallen binnen de vier thema's uit de strategie voor het NPP voor 2016-2020 'Poolpositie-NL 2.0':

 1. IJs, klimaat en zeespiegelstijging
 2. Polaire ecosystemen
 3. Duurzame exploitatie
 4. Sociaal, juridisch en economisch landschap

Voor wie

Onderzoekers kunnen aanvragen als zij:

 • in dienst zijn bij: een Nederlandse universiteit; KNAW- en NWO-instituten; het Nederlands Kanker Instituut; het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; NCB Naturalis;  Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); KNMI (alleen i.s.m. een Nederlandse universiteit) en UNESCO-IHE (alleen i.s.m. een Nederlandse universiteit)
 • gepromoveerd zijn of een hoogleraarspositie bekleden;
 • een dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd. 

Wat aanvragen

Per aanvraag voor het Noordpoolgebied of voor Antarctica buiten het Dirck Gerritsz Laboratorium zijn meerdere AiO-plaatsen en driejarige postdoc-posities mogelijk (beiden op basis van een voltijdse positie).

Per aanvraag voor het Dirck Gerritsz Laboratorium is 1 AiO- of driejarige postdoc-positie mogelijk (beiden op basis van een voltijdse positie).

Aanvullend aan de positie kan verder worden aangevraagd:

 • onderzoek-ondersteunende apparatuur waarbij deels sprake moet zijn van matching;
 • de toegang tot internationale infrastructuur/ deelname aan een internationaal onderzoekconsortium (dit geldt niet voor aanvragen voor het Dirck Gerritsz Lab);
 • specifieke onderzoek-ondersteunende verbruiksgoederen;
 • kosten voor het uitvoeren van veldwerk.

Meer informatie is terug te vinden in de call for proposals

Wanneer

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 13 oktober 2016 (14:00 uur CET + 01:00). 

Beoordeling

Criteria

Voor beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit wordt de aanvraag getoetst aan:

Criterium 1: Originaliteit/innovatief karakter van het voorstel

Criterium 2: Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel

Criterium 3: Wetenschappelijke kwaliteit van de groep

Criterium 4: Kennisbenutting

Aanvullende criteria voor gebruikmaking van het Dirck Gerritsz Laboratorium:

Criterium 5. Logistieke mogelijkheid

Criterium 6. Mate van samenwerking met British Antarctic Survey

Criterium 7. Aansluiting met British Antarctic Survey onderzoek

Procedure

De aanvragen worden voorgelegd aan internationale referenten voor een wetenschappelijke beoordeling. Aanvragen voor het Dirck Gerritsz Laboratorium en BAS-faciliteiten worden additioneel aan de British Antarctic Survey voorgelegd ter beoordeling. Onderzoekers krijgen de mogelijkheid tot wederhoor. Een ad hoc beoordelingscommissie van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen beoordeelt de aanvragen, beoordelingen door referenten en wederhoorreacties en zal aan de hand daarvan de aanvragen prioriteren en advies uitbrengen aan het Bestuur van het NWO Domein Exacte en Natuurwetenschappen dat uiteindelijk beslist.

Meer informatie

Een aanvrager mag geen positie voor zichzelf aanvragen

Voor veldwerk uit te voeren in de poolgebieden dient u voor indiening van uw aanvraag contact op te nemen met NWO-ALW (alwnpp@nwo.nl).

Voor veldwerk in Antarctica heeft u een vergunning nodig. Informatie hierover en de aanvraagprocedure is terug te vinden op www.rijkswaterstaat.nl  

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 oktober 2016 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

6 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Gebiedsspecifieke thema's

Partners

Mw. S. Lubbe, Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling vergunningverlening, telefoon: 070-336 66 00, E-Mail: antarctica@rws.nl

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Drs. D.A. van der Kroef Drs. D.A. van der Kroef +31 (0)70 344 07 08 d.vanderkroef@nwo.nl