Internationalisering aard- en levenswetenschappen

Het NWO Gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW) heeft budget gereserveerd voor internationale initiatieven binnen haar wetenschapsveld. Het doel van het budget internationalisering is de deelname mogelijk maken van Nederlandse onderzoekers aan excellente internationale samenwerkingsverbanden. Directe financiering van onderzoeksprojecten valt niet onder dit budget.

Waarvoor

Het budget is bedoeld voor deelname van Nederlandse onderzoekers aan activiteiten van NWO-ALW samen met buitenlandse zusterorganisaties, die open staan voor alle onderzoekers. Niet in aanmerking komen concrete onderzoeksprojecten, ofwel personeelskosten of materiële kosten ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek. Vertegenwoordigers van het Nederlandse onderzoeksveld in internationale activiteiten komen in aanmerking voor het indienen van initiatieven binnen dit budget.

Aanvragers vragen geen budget aan voor eigen onderzoek, maar voor activiteiten die voor het betreffende onderzoeksveld van belang zijn. Het mogen geen activiteiten zijn die via reguliere programma’s van NWO worden gefinancierd.

Activiteiten die in aanmerking komen voor financiering/deelname zijn onder andere:

  • Bijdragen voor de toegang van Nederlandse onderzoekers tot internationale faciliteiten (MoU’s, contributies);
  • Financiering van Nederlandse deelname aan internationale subsidieprogramma's georganiseerd met zusterorganisaties (ofwel bottom-up en bilateraal of als onderdeel van instrumenten zoals Joint Programming Initiatives JPI's en ERA-NET);
  • Deelname aan infrastructurele (bijvoorbeeld ESFRI) projecten;
  • Vertegenwoordiging van het Nederlandse onderzoeksveld in internationale gremia (strategische overlegstructuren zoals Future Earth).

Aangezien het budget internationalisering buiten de gebruikelijke NWO financieringsprocedures valt en een besluit rechtstreeks door het gebiedsbestuur aard- en levenswetenschappen wordt genomen, wordt aanvragers geadviseerd contact op te nemen met de coördinator vóór het indienen van een aanvraag.

Alleen niet-topsector gerelateerde activiteiten komen in aanmerking voor het budget internationalisering. Topsector gerelateerde activiteiten zijn namelijk al gefinancierd als onderdeel van de innovatiecontracten.

Voor wie

Vertegenwoordigers van het Nederlandse onderzoeksveld (bijvoorbeeld wetenschappers en beleidsmedewerkers) in internationale samenwerkingsinitiatieven.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget is 1 M€ per jaar.

Wanneer aanvragen

Het Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen besluit twee keer per jaar, in maart en september, over deelname aan internationale initiatieven. Voorstellen die uiterlijk 15 februari of 15 augustus zijn ingediend, gaan mee in de betreffende selectieronde. Een voorstel kan doorlopend worden ingediend, maar het is verstandig rekening te houden met het moment van besluitvorming om zoveel mogelijk de meest recente stand van zaken te kunnen opnemen.

Beoordeling

Criteria

Het Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen beoordeelt voorstellen op meerwaarde voor internationalisering in het wetenschapsgebied en potentie tot versterking van de Nederlandse positie in internationaal verband.

Procedure

Het Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen selecteert rechtstreeks de internationale initiatieven waaraan zal worden deelgenomen. Het Gebiedsbestuur kan besluiten geen enkel voorstel te ondersteunen. Afhankelijk van de vergaderdatum neemt het gebiedsbestuur een besluit over een voorstel binnen zes maanden na indiening.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

1 mln euro per jaar

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Contact

Dhr. drs. M. Los Dhr. drs. M. Los +31 (0)70 3440508 m.los@nwo.nl