Integrated Ocean Discovery Programme

Het Integrated Ocean Discovery Programme (IODP) biedt wetenschappers de mogelijkheid deel te nemen aan boorexpedities en zo onderzoek te doen diep in de oceaanbodem. Daarnaast is het mogelijk nieuwe locaties voor expedities voor te stellen.

Waarvoor

Nederlandse onderzoekers kunnen vaartijd aanvragen voor deelname aan boorexpedities op een van de schepen van het IODP. Het voorgestelde onderzoek moet de Nederlandse participatie in internationaal onderzoek naar het paleoklimaat, plaattektoniek en micro-organismen versterken.

Voor wie

Elke IODP expeditie bestaat uit een wetenschappelijke staf van maximaal 30 personen. Deelname aan IODP expedities staat open voor wetenschappers, ingenieurs en promotiestudenten van IODP lidstaten, waaronder Nederland.

Wat aanvragen

U kunt een aanvraag voor deelname aan een expeditie indienen via IOPD.

Via IOPD Drilling Proposals is het mogelijk een voorstel in te dienen voor een nieuwe expeditie.

Wanneer aanvragen

Per expeditie zijn er verschillende sluitingsdata. Voorstellen voor nieuwe expedities kunt u jaarlijks indienen.

Beoordeling

De beoordeling van de aanvragen voor deelname aan expedities loopt via IODP. Het IODP-SAS stelt beoordelingspanels samen uit internationale experts. Kandidaten worden door deze panels geselecteerd op basis van wetenschappelijke kwaliteit en expertise. Ook de beoordeling van boorvoorstellen loopt via het IODP.

Centraal in het voorgestelde onderzoek moet minstens één van de volgende onderwerpen staan:

  • Plaattektoniek
  • Reconstructie van het paleoklimaat
  • Micro-organismen

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Grote faciliteiten

Budget

n.v.t.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)

Contact

Drs. Bernard Westerop Drs. Bernard Westerop +31 (0)70 3440637 b.westerop@nwo.nl