ERA-net SUStainable FOOD production and consumption (SUSFOOD)

Gerelateerd aan de activiteiten van FACCE-JPI wordt vanuit het ERA-net COFUND SUSFOOD (SUStainable FOOD production and consumption) een call for proposals georganiseerd op het gebied van duurzame voedselproductie en -consumptie. Nederlandse onderzoekers kunnen aan de call meedoen als onderdeel van internationale consortia. De afhandeling van aanvragen verloopt via het Europese call secretariaat van SUSFOOD.

Waarvoor

Het Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) brengt 23 landen samen die een integrale European Research Area willen vormen, gericht op  samenhangende uitdagingen op het gebied van duurzame landbouw, voedselzekerheid en klimaatsinvloeden. FACCE-JPI biedt en coördineert onderzoek naar duurzame landbouwproductie en economische groei. Het draagt bij aan een Europese bio-based economie en daarnaast zorgdraagt voor instandhouding en herstel van ecosysteem diensten in het licht van huidige en toekomstige klimaatveranderingen.

FACCE-JPI organiseert regelmatig calls for proposals voor pan-Europese onderzoeksprojecten. Deze call is onderdeel van het ERA-net COFUND SUSFOOD onder Horizon 2020 en richt zich op de ontwikkeling van meer duurzame voedselsystemen van productie tot consumptie.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (cf. Open Programma NWO-ALW). Voor deze specifieke call komen ook TO2 en HBO instituten in aanmerking voor financiering.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (post-doc/senior wetenschappelijk medewerker) en materiële voorzieningen (verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe in uw aanvraag.

Een individuele Nederlandse onderzoeker kan maximaal 250.000 euro aanvragen, bestaande uit maximaal 212.117 euro voor personeel (post-doc / senior onderzoeker) en maximaal 50.000 euro (max. 20% van het totaal aangevraagde budget) voor materiële kosten (verbruiksgoederen, veldwerk en netwerk kosten).

Het maximale aantal (subsidie vragende) Nederlandse deelnemers per consortium is één. Dit leidt tot een maximale NWO-financiering van 250.000 euro per consortium.

De maximale projectduur is 3 jaar.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van preproposals (verplicht) was 13 maart 2017, 15:00 uur (Midden-Europese tijd).
  • De deadline voor het indienen van full proposals was 8 september 2017, 15:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

Voorstellen kunnen, als onderdeel van een consortium, uitsluitend worden ingediend bij het call secretariaat van SUSFOOD, volgens de instructies in de call announcement en gebruik makend van het door SUSFOOD beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Nederlandse deelname moet aansluiten bij de kennis- en innovatieagenda van de topsector Agri&Food.

De beoordelingscriteria voor pre-proposals en full proposals zijn beschikbaar in de call announcement.

Alle call documenten zijn beschikbaar via de SUSFOOD website .

Procedure

De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ERA-net COFUND SUSFOOD. Het bevoegd bestuur binnen NWO neemt een besluit over de te honoreren Nederlandse voorstellen. Deze beslissing zal zijn gebaseerd op de ranking welke door het ERA-net SUSFOOD wordt vastgesteld.

Meer informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden in de call announcement die beschikbaar is via de SUSFOOD website.

Meer informatie

Het is verplicht voor indiening van een pre-proposal contact op te nemen met het National Contact Point voor deze call om de ontvankelijkheidscriteria en mogelijke relevantie voor de topsector Agri&Food te bespreken.

Contactpersonen bij partners

Dhr. Casper Zulim-de Swarte, Ministerie van Economische Zaken, e-mail: c.zulim.de.swarte@minez.nl

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 september 2017 15:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

750.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

VLAIO (Belgium), MEM (Estonia), MMM (Finland), ANR (France), BMEL (Germany), DAFM (Ireland), MIUR, MIPAAF (Italy), MoALit (Lithuania), RCN (Norway), UEFISCDI (Romania), ADE, CDTI, MINECO (Spain), FORMAS (Sweden), GDAR (Turkey), DEFRA (United Kingdom)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. drs. Th. A.W.M. Saat Dhr. drs. Th. A.W.M. Saat +31 (0)70 3440791 t.saat@nwo.nl