ERA-net Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems (SURPLUS)

Gerelateerd aan de activiteiten van FACCE-JPI wordt vanuit het ERA-net SURPLUS (Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems) een call for proposals georganiseerd op het gebied van kleinschalige bioraffinage. Nederlandse onderzoekers kunnen aan de call meedoen als onderdeel van internationale consortia. De afhandeling van aanvragen verloopt via het Europese call secretariaat van SURPLUS.

Waarvoor

Het Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) brengt 23 landen samen die een integrale European Research Area willen vormen, gericht op  samenhangende uitdagingen op het gebied van duurzame landbouw, voedselzekerheid en klimaatsinvloeden. FACCE-JPI biedt en coördineert onderzoek naar duurzame landbouwproductie en economische groei, dat bijdraagt aan een Europese bio-based economie en daarnaast zorgdraagt voor instandhouding en herstel van ecosysteem diensten in het licht van huidige en toekomstige klimaatveranderingen.

FACCE-JPI organiseert regelmatig calls for proposals voor pan-Europese onderzoeksprojecten. Deze call is onderdeel van het ERA-net SURPLUS onder Horizon 2020 en richt zich op duurzame intensivering van (food en non-food) biomassa productie en decentrale verwerkingssystemen, in het bijzonder kleinschalige, variabele input bioraffinage concepten.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (cf. Open Programma NWO-ALW). Voor deze specifieke call komen ook TO2 en HBO instituten in aanmerking voor financiering.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (post-doc/senior wetenschappelijk medewerker) en materiële voorzieningen (verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe in uw aanvraag.

Een individuele Nederlandse onderzoeker kan maximaal 250.000 euro aanvragen, bestaande uit maximaal 212.117 euro voor personeel (post-doc / senior onderzoeker) en maximaal 50.000 euro (max. 20% van het totaal aangevraagde budget) voor materiële kosten (verbruiksgoederen, veldwerk en netwerk kosten).

Het maximale aantal (subsidie vragende) Nederlandse deelnemers per consortium is één. Dit leidt tot een maximale NWO-financiering van 250.000 euro per consortium.

De maximale projectduur is 3 jaar.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van preproposals (verplicht) was 7 maart 2017, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).
  • De deadline voor het indienen van full proposals was 17 juli 2017, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Aanvragen konden electronisch worden ingediend via de FACCE-JPI Submission Tool.

Beoordeling

Criteria

Voorstellen kunnen, als onderdeel van een consortium, uitsluitend worden ingediend bij het call secretariaat van SURPLUS, volgens de instructies in de call announcement en gebruik makend van het door SURPLUS beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Nederlandse deelname moet aansluiten bij de kennis- en innovatieagenda's van de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De beoordelingscriteria voor pre-proposals en full proposals zijn beschikbaar in de call announcement.

Alle call documenten zijn beschikbaar via de SURPLUS website.

Procedure

De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ERA-net SURPLUS. Het bevoegd bestuur binnen NWO neemt een besluit over de te honoreren Nederlandse voorstellen. Deze beslissing zal zijn gebaseerd op de ranking welke door het ERA-net SURPLUS wordt vastgesteld.

Meer informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden in de call announcement die beschikbaar is via de SURPLUS website.

meer informatie

Het is verplicht voor indiening van een pre-proposal contact op te nemen met het National Contact Point voor deze call om de ontvankelijkheidscriteria en mogelijke relevantie voor de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen te bespreken.

Contactpersonen bij partners

Dhr. Jan van Esch, Ministerie van Economische Zaken, e-mail: j.w.j.vanesch@minez.nl

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 juli 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

VLAIO, FWO, FNRS (Belgium), RPF (Cyprus), IF (Denmark), EVPM (Estonia), MMM (Finland) INRA & ANR (France), BMBF, BLE (Germany), MIPAAF, MIUR (Italy), RCN (Norway), NCBR (Poland), UEFISCDI (Romania), INIA (Spain), DEFRA (UK)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. drs. M. Los Dhr. drs. M. Los +31 (0)70 3440508 m.los@nwo.nl