ALW Open Programma

Met financiering uit het Open programma kunnen onderzoekers in de aard- en levenswetenschappen naar eigen inzicht nieuwe onderzoekslijnen ontwikkelen.

Waarvoor

Het ALW Open programma wil een kweekvijver zijn voor innovatie en talent. Aanvragen zijn niet gebonden aan een thema of ambitie. Het ALW Open programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen over de volle breedte van de aard- en levenswetenschappen.
Het onderzoeksterrein van de aard- en levenswetenschappen omvat de vaste aarde, de zeeën, de atmosfeer, de levende organismen in de biosfeer en de interacties daartussen en daarbinnen. Voorstellen van biomedische aard kunt u indienen bij ZonMw, tenzij de hoofddoelstelling van het onderzoek een fundamentele biologische vraagstelling betreft. 

Voor wie

Financiering uit het ALW Open programma kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die werkzaam zijn binnen de aard- en levenswetenschappen en in betaalde dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (aio of postdoc) en materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe.
U kunt geen financiering aanvragen voor vaste stafmedewerkers, studentassistenten, analisten of technici, 'overhead', standaard bureau- of laboratoriumartikelen, algemene computeruitrusting, onderhouds- en verzekeringskosten als ook congresbezoek en publicatie. 

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was dinsdag 1 mei 2018, 14.00 uur.
Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen binnen de domeinbrede vrije competitie van ENW.

Beoordeling

Criteria

De eindscore van een voorstel wordt als volgt bepaald:

  • criterium 1: originaliteit/innovatief karakter, wegingsfactor 1/3
  • criterium 2: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, wegingsfactor 1/3
  • criterium 3: wetenschappelijke kwaliteit van de groep, wegingsfactor 1/6
  • criterium 4: kennisbenutting, wegingsfactor 1/6 

Procedure

Bij maximaal 25 ontvangen voorstellen stelt NWO-ENW een beoordelingscommissie van 8 leden samen uit een lijst van 600 potentiële commissieleden. Hierdoor kan de expertise in de commissie zo goed mogelijk worden afgestemd op de voorgestelde onderzoeken en wordt betrokkenheid van commissieleden vermeden.
NWO streeft ernaar om binnen 5 maanden na indienen de uitslag bekend te kunnen maken. 

  


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 mei 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

circa 8,7 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Open programma

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Mw. drs. M. van het Groenewoud- Groot Mw. drs. M. van het Groenewoud- Groot +31 (0)70 3440626 alwopenprogramma@nwo.nl

Contact

Dhr. drs. A.H.J.M. van Aert Dhr. drs. A.H.J.M. van Aert t: +31 (0)70 3440638 alwopenprogramma@nwo.nl