• Onderzoek (2019-2022)

 • Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

 • Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

 • str1518

 • Internationaal samenwerken (2015-2018)

 • Mensen (2019-2022)

 • str1350

 • Nexus (2019-2022)

 • str1351

 • Kennisbenutting (2019-2022)

 • str1348

 • str1349

 • str1355

 • str1362

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering