• Programmagebonden

  • Persoonsgebonden

  • Samenwerking uitwisseling

  • Investeringen

  • Grote faciliteiten

  • Open Access

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering