• Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

 • Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

 • Internationaal samenwerken (2015-2018)

 • str1350

 • str1351

 • Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)

 • str1348

 • str1349

 • str1362

 • str1364

 • str1352

 • str1355

 • str1359

 • str1365

 • top1242

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen