• Vernieuwingsimpuls

 • ENW PPS-fonds

 • Merian Fund

 • Rubicon

 • TOP-subsidies

 • Take-off

 • Samenwerking China (NSFC)

 • Creatieve industrie

 • Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma

 • Human Capital

 • Open competitie ENW

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Samenwerking Taiwan

 • Smart Culture

 • Security and Rule of Law

 • Topsector logistiek

 • Accelerator

 • Aspasia

 • Assumptions - Supporting the Political Role of Civil Society Organisations for Inclusive Development

 • Athena

 • Autisme schizofrenie en andere psychotische stoornissen

 • Bezoekersbeurs

 • Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

 • Complexiteit

 • Crossover programma

 • DeepNL

 • Demonstrator

 • Duurzame businessmodellen

 • Duurzame living labs

 • ERA-net BiodivERsA

 • Elektrochemische Conversie en Materialen ECCM

 • Energiesysteemintegratie

 • Graduate School Groene Topsectoren

 • Groen

 • High Tech Systemen en Materialen

 • Internationale programmas Topsectoren Aard- en Levenswetenschappen

 • Investeringen NWO groot

 • Joint SDG research initiative

 • Living Labs in the Dutch Delta

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie MARET

 • Materialen NL Challenges

 • NWA - Archeologie telt

 • NWA - Ecologie en Noordzee

 • NWA - Ideeëngenerator NWA-IDG

 • NWA - Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

 • NWA - Ondersteuning NWA-routes

 • NWA - Onderzoek op Routes door Consortia ORC

 • NWA - Schulden en armoede

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Nationale roadmap grootschalige investeringen

 • Nederlands Polair Programma

 • New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE)

 • Open Mind

 • Open Technologie Programma

 • Open competitie - SGW

 • Partnership

 • Partnership NWO-CCC

 • Perspectief

 • Planeet en exoplaneet onderzoeksprogramma

 • Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Promotiebeurs voor leraren

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Rekentijd nationale computersystemen

 • Replicatiestudies

 • SGW in India

 • Samenwerking Duitsland Von Humbold Stiftung (VHS)

 • Samenwerking Japan (JSPS)

 • Smart Industry

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Spinozapremie

 • Stevinpremie

 • Stichting Van Moorsel en Rijnierse

 • Stimulering Europees onderzoek

 • Trans-Atlantic Platform T-AP

 • Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

 • Urbanising Deltas of the World

 • Vluchtelingen in de wetenschap

 • Waarde uit biomassa

 • Westerdijk Talentimpuls

 • Wiskundeclusters

 • Zwaartekracht