• Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

  • Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

  • Internationaal samenwerken (2015-2018)

  • Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)

  • str1351

  • str1348

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering