• in het verleden

  • binnen 30 dagen

  • binnen 6 maanden

  • binnen 12 maanden

  • doorlopend aanvragen

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering