• Samenwerking uitwisseling

  • Persoonsgebonden

  • Programmagebonden

  • Grote faciliteiten

  • Investeringen

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering