• Onderzoek (2019-2022)

 • Kennisbenutting (2019-2022)

 • Mensen (2019-2022)

 • Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

 • Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

 • Internationaal samenwerken (2015-2018)

 • str1351

 • Nexus (2019-2022)

 • str1349

 • str1352

 • str1362

 • str1518

 • str1519

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering