• Onderzoek (2019-2022)

  • Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

  • Internationaal samenwerken (2015-2018)

  • Mensen (2019-2022)

  • Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

  • Kennisbenutting (2019-2022)

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering