NWO-disciplinecodes

Het is verplicht om in elke aanvraag de "main research field" op te nemen die het best overeenkomt met het onderwerp van uw onderzoeksvoorstel. Indien van toepassing kunt u ook andere relevante disciplines opnemen. De discipline-indeling staat los van de NWO-gebiedsindeling. U kunt alleen disciplines opnemen uit de door NWO vastgestelde lijst.

Hieronder vindt u een overzicht van de hoofddisciplines. Als u een hoofddiscipline selecteert wordt u verwezen naar betreffende sub-disciplines en bijbehorende codes. U kunt de code en discipline kopiëren naar uw aanvraagformulier. 

Hoofddisciplines

 

Aardwetenschappen

 • 15.10.00     Geochemie, geofysica
 • 15.20.00     Paleontologie, stratigrafie
 • 15.30.00     Geodynamica, sedimentatie, tektoniek, geomorfologie
 • 15.40.00     Gesteenten, mineralen, sedimenten
 • 15.50.00     Atmosfeerwetenschappen
 • 15.60.00     Hydrosfeerwetenschappen
 • 15.70.00     Geodesie, fysische geografie
 • 15.90.00     Aardwetenschappen, overig

Terug naar boven

Archeologie

 • 26.10.00    Prehistorie
 • 26.20.00    Oudheid en late Oudheid
 • 26.30.00    Niet-westerse archeologie
 • 26.40.00    Archeologie van de middeleeuwen
 • 26.50.00    Industriële archeologie
 • 26.60.00    Conservering en restoratie, musea
 • 26.70.00    Methoden en technieken
 • 26.90.00    Archeologie, overig

Terug naar boven

Area studies

 • 36.10.00    Aziatische talen en literaturen
 • 36.15.00    Aziatische religies en filosofieën
 • 36.20.00    Joodse studies
 • 36.25.00    Islamstudies
 • 36.30.00    Iraanse en Armeneense studies
 • 36.35.00    Talen en culturen van Centraal-Azië
 • 36.40.00    Indiase Studies
 • 36.45.00    Talen en culturen van Zuid-Oost Azië
 • 36.50.00    Sinologie
 • 36.55.00    Talen en culturen van Japan
 • 36.90.00    Area studies, overig

Terug naar boven

Bedrijfskunde

 • 39.90.00    Bedrijfskunde

Terug naar boven

Bestuurskunde en politicologie

 • 44.10.00    Bestuurskunde
 • 44.20.00    Politicologie

Terug naar boven

Biologie

 • 22.10.00     Microbiologie
 • 22.20.00     Biogeografie, taxonomie
 • 22.30.00     Diergedrag, dierpsychologie
 • 22.40.00     Ecologie
 • 22.50.00     Plantkunde
 • 22.60.00     Dierkunde
 • 22.70.00     Toxicologie (milieu)
 • 22.80.00     Biotechnologie
 • 22.90.00     Biologie, overig

Terug naar boven

Communicatiewetenschappen

 • 47.90.00    Communicatiewetenschappen

Terug naar boven

Computers en geesteswetenschappen

 • 37.10.00    Software voor de Geesteswetenschappen
 • 37.20.00    Tekst- en content analyse
 • 37.30.00    Tekst- en taalkundige corpora
 • 37.40.00    Databases voor de Geesteswetenschappen
 • 37.50.00    Hypertexts en multimedia
 • 37.90.00    Computers en Geesteswetenschappen, overig

Terug naar boven

Culturele antropologie

 • 46.90.00    Culturele antropologie

Terug naar boven

Demografie

 • 48.90.00    Demografie

Terug naar boven

Diergeneeskunde

 • 24.00.90     Diergeneeskunde

Terug naar boven

Economie

 • 38.10.00    Micro-economie
 • 38.20.00    Macro-economie
 • 38.30.00    Econometrie

Terug naar boven

Filosofie

 • 33.10.00    Metafysica, theoretische filosofie
 • 33.25.00    Ethiek, moraalfilosofie
 • 33.30.00    Logica en geschiedenis van de logica
 • 33.35.00    Kenleer, wetenschapsleer
 • 33.40.00    Esthetica, kunstfilosofie
 • 33.45.00    Taalfilosofie, semiotiek
 • 33.50.00    Ideeëngeschiedenis en intellectuele geschiedenis
 • 33.55.00    Klassieke en middeleeuwse filosofie
 • 33.60.00    Moderne en contemporaine filosofie
 • 33.65.00    Politieke en economische filosofie
 • 33.90.00    Filosofie, overig
 • 10.10.00    Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek

Terug naar boven

Gender studies

 • 28.90.00    Gender studies 

Terug naar boven

Geneeskunde

 • 23.10.00     Pathologie, pathologische anatomie
 • 23.20.00     Organen en orgaansystemen
 • 23.30.00     Niet-orgaangebonden specialismen
 • 23.40.00     Gezondheidswetenschappen
 • 23.50.00     Bewegingswetenschappen
 • 23.60.00     Gerontologie
 • 23.70.00     Voeding
 • 23.80.00     Epidemiologie
 • 23.48.00     Organisatie van de gezondheidszorg (Health Services Research)
 • 23.42.00     Gezondheidsrecht
 • 23.44.00     Gezondheidseconomie
 • 23.46.00     Medische sociologie
 • 23.90.00     Geneeskunde, overig

Terug naar boven

Geografie / planning

 • 49.10.00    Geografie
 • 49.11.00    Planning

Terug naar boven

Geschiedenis

 • 27.10.00    Nabije en Midden Oosten
 • 27.20.00    Oudheid en late Oudheid
 • 27.30.00    Middeleeuwse geschiedenis
 • 27.40.00    Moderne en contemporaine geschiedenis
 • 27.50.00    Sociaaleconomische geschiedenis
 • 27.60.00    Culturele geschiedenis
 • 27.70.00    Vergelijkende politieke geschiedenis
 • 27.80.00    Bibliotheekwetenschap en archiefkunde
 • 27.90.00    Geschiedenis, overig
 • 10.10.00    Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
 • 34.10.00    Geschiedenis van de antieke wetenschap
 • 34.20.00    Geschiedenis van de middeleeuwse wetenschap
 • 34.30.00    Geschiedenis van de moderne wetenschap
 • 34.40.00    Geschiedenis van de contemporaine wetenschap
 • 34.45.00    Geschiedenis van de technologie
 • 34.90.00    Wetenschapsgeschiedenis, overig
 • 35.10.00    Religiegeschiedenis
 • 35.20.00    Geschiedenis van het christendom
 • 35.30.00    Theologie en geschiedenis van theologie

Terug naar boven

Informatica

 • 16.10.00     Computersystemen, architecturen, netwerken
 • 16.20.00     Software, algoritmen, besturingssystemen
 • 16.30.00     Theoretische informatica
 • 16.40.00     Informatiesystemen, databases
 • 16.50.00     Gebruikersinterfaces, multimedia
 • 16.60.00     Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
 • 16.70.00     Computer graphics
 • 16.80.00     Simulatie, virtual reality
 • 16.90.00     Informatica, overig 
 • 21.10.00     Bio-informatica/bio-statistiek, bio-mathematica, biomechanica

Terug naar boven

Kunst en architectuur

 • 29.10.00    Pre-historische en pre-klassieke kunst
 • 29.15.00    Oude en laat-antieke kunst
 • 29.25.00    Middeleeuwse kunst
 • 29.30.00    Kunst van de Renaissance en barok
 • 29.35.00    Moderne en comtemporaine kunst
 • 29.40.00    Oosterse kunst en architectuur
 • 29.45.00    Iconografie
 • 29.50.00    Architectuurgeschiedenis
 • 29.55.00    Stadsstudies
 • 29.60.00    Conservering en restoratie van cultureel erfgoed
 • 29.65.00    Musea en collecties
 • 29.90.00    Kunst en architectuur, overig

Terug naar boven

Levenswetenschappen

 • 21.10.00     Bio-informatica/bio-statistiek, bio-mathematica, biomechanica
 • 21.20.00     Biofysica, klinische fysica
 • 21.30.00     Biochemie
 • 21.40.00     Genetica
 • 21.50.00     Histologie, celbiologie
 • 21.60.00     Anatomie, morfologie
 • 21.70.00     Fysiologie
 • 21.80.00     Immunologie, serologie
 • 21.90.00     Levenswetenschappen, overig

Terug naar boven

Levenswetenschappen en geneeskunde

 • 20.10.00     Geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, ethiek, evolutiebiologie

Terug naar boven

Milieuwetenschap

 50.90.00    Milieuwetenschap

Terug naar boven

Muziek, theater, uitvoerende kunsten en media

 • 32.10.00    Etnomuziekologie
 • 32.20.00    Muziekgeschiedenis en muziek iconografie
 • 32.30.00    Muziekwetenschap
 • 32.40.00    Opera en dans
 • 32.50.00    Theaterwetenschappen en iconografie
 • 32.60.00    Film, fotografie en audiovisuele media
 • 32.70.00    Journalistiek en massacommunicatie
 • 32.80.00    Media studies
 • 32.90.00    Muziek, theater, uitvoerende kunsten en media, overig

Terug naar boven

Natuurkunde

 • 12.10.00    Subatomaire fysica
 • 12.20.00    Nanofysica/-technologie
 • 12.30.00    Gecondenseerde materie en optische fysica
 • 12.40.00    Fysica van levensprocessen
 • 12.50.00    Fusiefysica
 • 12.60.00    Fenomenologische fysica
 • 12.70.00    Overige fysica
 • 12.80.00    Theoretische natuurkunde

Terug naar boven

Natuurwetenschap en techniek

 • 10.10.00     Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek

Terug naar boven

Onderwijswetenschappen

 • 41.90.00    Onderwijswetenschappen

Terug naar boven

Ontwikkelingsstudies

 • 51.90.00    Ontwikkelingsstudies

Terug naar boven

Pedagogiek

 • 42.00.00    Pedagogiek

Terug naar boven

Psychologie

 • 40.10.00    Klinische psychologie
 • 40.20.00    Biologische en medische psychologie
 • 40.30.00    Ontwikkelingspsychologie
 • 40.40.00    Psychonomie en cognitieve psychologie
 • 40.50.00    Sociale psychologie en organisatiepsychologie
 • 40.60.00    Psychometrie

Terug naar boven

Recht

 • 43.10.00    Privaatrecht
 • 43.20.00    Staatsrecht en bestuursrecht
 • 43.30.00    Internationaal en Europees recht
 • 43.40.00    Strafrecht en criminologie

Terug naar boven

Religiestudies en theologie

 • 35.10.00    Religiegeschiedenis
 • 35.20.00    Geschiedenis van het christendom
 • 35.30.00    Theologie en geschiedenis van theologie
 • 35.40.00    Bijbelwetenschappen
 • 35.90.00    Religiestudies en theologie, overig

Terug naar boven

Scheikunde

 • 13.10.00     Analytische chemie
 • 13.20.00     Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
 • 13.30.00     Organische chemie
 • 13.40.00     Anorganische chemie
 • 13.50.00     Fysische chemie
 • 13.60.00     Katalyse
 • 13.70.00     Theoretische chemie, kwantumchemie
 • 13.90.00     Scheikunde, overig

Terug naar boven

Sociologie

 • 45.90.00    Sociologie

Terug naar boven

Sterrenkunde, astrofysica

 • 17.10.00     Planetenonderzoek
 • 17.90.00     Sterrenkunde, overig

Terug naar boven

Taal en literatuur

 • 31.10.00    Pre-klassieke filologie en literatuur
 • 31.15.00    Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • 31.20.00    Middeleeuwse en neo-latijnse talen en culturen
 • 31.25.00    Middeleeuwse Europese talen en culturen
 • 31.30.00    Moderne Europese talen en culturen
 • 31.35.00    Anglo-Amerikaanse literatuur
 • 31.40.00    Spaanse en Braziliaanse literatuur
 • 31.45.00    Afrikaanse talen en culturen
 • 31.50.00    Vergelijkende literatuurwetenschap
 • 31.90.00    Taal en literatuur, overig

Terug naar boven

Taalkunde

 • 30.10.00    Fonetiek en fonologie
 • 30.15.00    Morfologie, grammatica en syntax
 • 30.20.00    Semantiek en taalfilosofie
 • 30.25.00    Taaltypologie en vergelijkende taalkunde
 • 30.30.00    Dialectologie, taalkundige geografie, sociolinguïstiek
 • 30.35.00    Lexica en lexicografie
 • 30.40.00    Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek
 • 30.45.00    Computationale taalkunde en filologie
 • 30.50.00    Linguïstische statistiek
 • 30.55.00    Taalonderwijs en taalverwerving
 • 30.60.00    Vertaalstudies
 • 30.90.00    Taalkunde, overig

Terug naar boven

Technische wetenschappen

 • 14.10.00     Materiaalkunde
 • 14.20.00     Werktuigbouwkunde
 • 14.30.00     Elektrotechniek
 • 14.40.00     Bouwkunde, civiele techniek
 • 14.50.00     Chemische technologie, procestechnologie
 • 14.60.00     Technische aardwetenschappen
 • 14.70.00     Technology assessment
 • 14.80.00     Nanotechnologie
 • 14.90.00     Technische wetenschappen, overig

Terug naar boven

Wetenschapsgeschiedenis

 • 34.10.00    Geschiedenis van de antieke wetenschap
 • 34.20.00    Geschiedenis van de middeleeuwse wetenschap
 • 34.30.00    Geschiedenis van de moderne wetenschap
 • 34.40.00    Geschiedenis van de contemporaine wetenschap
 • 34.45.00    Geschiedenis van de technologie
 • 34.50.00    Wetenschapsmusea en -collecties
 • 34.90.00    Wetenschapsgeschiedenis, overig

Terug naar boven

Wiskunde

 • 11.10.00     Logica, verzamelingen en getallenleer
 • 11.20.00     Algebra, groepentheorie
 • 11.30.00     Functies, differentiaalvergelijkingen
 • 11.40.00     Fourieranalyse, functionaalanalyse
 • 11.50.00     Meetkunde, topologie
 • 11.60.00     Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
 • 11.70.00     Operationele research
 • 11.80.00     Numerieke analyse
 • 11.90.00     Wiskunde, overig

Terug naar boven