NWO-subsidieregeling

Sinds 1 mei 2017 is een nieuwe subsidieregeling voor NWO van kracht. De NWO-subsidieregeling 2017 vormt de basis van waaruit heel NWO subsidies verleent en is gemaakt voor alle aanvragers bij NWO.

De regeling schept een eenduidig, gezamenlijk kader waarbinnen alle bestaande instrumenten van NWO mogelijk gemaakt worden.


Download pdf


Call geopend voor 1 mei 2017?

De NWO-subsidieregeling 2017 vervangt de NWO-subsidieregeling van 1 december 2015 en de 'Algemene Voorwaarden STW' van 1 december 2015. De NWO-subsidieregeling 2017 is van toepassing op subsidies die zijn verstrekt op grond van de NWO calls for proposals en brochures die op of na 1 mei 2017 zijn gepubliceerd. Op alle calls die geopend zijn vóór 1 mei 2017 blijven de oude subsidieregelingen van toepassing.


TTW-calls

De werkwijze en procedures van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW; voorheen Technologiestichting STW) veranderen door de nieuwe regeling niet. Alleen de plek waar ze formeel beschreven staan, is gewijzigd. Zo is het gedeelte over intellectueel eigendom dat voortkomt uit een onderzoeksproject en de mogelijkheid voor het instellen van een gebruikerscommissie in te stellen nu in de NWO-subsidieregeling opgenomen.


Bevoegdhedenregeling NWO 2017

Wie mag binnen de organisatie welke financiële verplichtingen aangaan?