Salaristabellen

Contract VSNU

Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek

Salaristabellen VSNU

De hoogte van de te financieren personele kosten is op te zoeken in de salaristabellen VSNU. Deze salaristabellen zijn overeengekomen in het akkoord ‘Bekostiging wetenschappelijk onderzoek’ en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten.

De genormeerde kosten bevatten de directe salariskosten en een opslag voor de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten en overige personele kosten, onafhankelijk van de daadwerkelijke inschaling van een medewerker. Op basis van  de salaristabellen kan de hoogte van de personele kosten bepaald worden voor subsidieaanvragen.

De totale vergoeding voor de inzet van onderzoekers/wetenschappers is gebaseerd op het type onderzoeker (bv. PhD. of senior wetenschappelijk medewerker), de duur van de aanstelling (in jaren en maanden) en eventueel of iemand full- of parttime werkt.


Salaristabel NFU januari 2019


Contract overlaten werkgeverschap NWO-VSNU 2004/2005