Kwalificatiesysteem van NWO

NWO voorziet alle volledig uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie, gebaseerd op de geldende criteria.

Een dergelijke kwalificatie biedt aanvragers en aanvragende universiteiten uniform inzicht in het kwaliteitsoordeel over het onderzoeksvoorstel. Ook biedt het NWO een goed zicht op de kwaliteit van de aanvragen en het stelt NWO in staat om te laten zien hoeveel zeer goede dan wel excellente aanvragen ingediend worden.

Kwalificatie

Alle financieringsinstrumenten hanteren dezelfde kwalificatieschalen. De kwalificatie kent de volgende categorieën:

  • excellent
  • zeer goed
  • goed
  • ontoereikend
  • komt niet in aanmerking voor de volgende fase van de NWO-beoordelingsprocedure (geldt alleen voor financieringsinstrumenten met een voorselectie)

De kwalificatie zal aan de aanvrager bekend gemaakt worden in dezelfde brief waarin ook het besluit van NWO over het al dan niet toekennen van financiering wordt bekendgemaakt.

De kwalificatie geldt voor alle instrumenten van NWO, STW en FOM en alle instrumenten met derden waaraan zij een bijdrage leveren van 50% of meer of de NWO bijdrage meer dan 2 miljoen euro per jaar bedraagt.

Bij ZonMw geldt de kwalificatie voor de instrumenten waarbij NWO een bijdrage levert van 50% of meer; en/of alle programma's waarvan de semistructurele bijdrage van NWO per jaar meer is dan 2 miljoen euro.