Acknowledgement bij publicaties

Als uw NWO-onderzoek leidt tot een publicatie (artikelen, rapporten, proefschriften, conferentiebijdragen, presentaties en dergelijke), verzoeken wij u, conform de subsidievoorwaarden van NWO, in de betreffende publicatie(s) als acknowledgement (verantwoording) een verwijzing naar de NWO-steun te geven.

De onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige zin kan hiervoor gebruikt worden:

  • Dit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma XXX [naam programma] met projectnummer XXX [projectnummer invoegen] dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
  • This work is part of the research programme XXX with project number XXX, which is (partly) financed by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

U wordt verzocht bij uw acknowledgement ook het NWO-logo op te nemen. Het NWO-logo kunt u in verschillende bestandsformaten downloaden van de huisstijlpagina.

Meer informatie