Weerwoord op peer review

Als indiener van een onderzoeksvoorstel kunt u reageren op het oordeel van de referenten.

Referentenrapport

Het oordeel van de referenten wordt verwerkt in een referentenrapport. NWO stuurt u dit rapport toe. U krijgt ongeveer een week de tijd om daarop te reageren. In uw weerwoord kunt u aanvullende informatie geven waar referenten om vragen, en verschillen van inzicht met en misvattingen van de referent weerleggen.

Het kan voorkomen dat oordelen van de referenten zulke substantiële kanttekeningen bevatten dat het onderzoeksvoorstel, in feite geherformuleerd zou moeten worden. Het geven van weerwoord biedt nadrukkelijk niet deze mogelijkheid. We adviseren u in zo’n geval uw voorstel in te trekken.

Ga terug naar Peer review door referenten

Ga verder naar De beoordelingscommissie