Peer review door referenten

In het algemeen benadert NWO ter beoordeling van onderzoeksvoorstellen externe referenten. Dit zijn onderzoekers die deskundig zijn op het gebied van het ingediende onderzoeksvoorstel. NWO vraagt hen om een oordeel.

Selectie van referenten

Referenten moeten deskundig zijn op het wetenschapsgebied van de aanvraag. Referenten worden gezocht met behulp van internationale databases zoals Web of Science, MEDLINE, Reviewer Finder, Scopus, NWO-gegevens, etc. De lijst met gekozen referenten kan voor advies worden voorgelegd aan een inhoudelijk deskundige die niet betrokken is bij de aanvragen of de beoordeling.

Referenten worden in principe niet voor hun bijdrage betaald.

Een referent heeft in de regel drie of vier weken de tijd om schriftelijk haar of zijn oordeel te geven op een onderzoeksvoorstel. In de regel beoordeelt een referent slechts één van de aanvragen.

Omgang met persoonlijke belangen

Voordat NWO een referent benadert, gaat de beleidsmedewerker na of deze betrokken is bij het onderzoeksvoorstel of bij de indiener van het voorstel. NWO vraagt mogelijke referenten de Code omgang met persoonlijke belangen te onderschrijven en er naar te handelen. Als blijkt dat er alsnog sprake is van een vorm van belangenverstrengeling, dan kan deze deskundige niet optreden als referent. Ook onderzoekers die bijvoorbeeld verwikkeld zijn in een scholenstrijd worden uitgesloten.

Anoniem en vertrouwelijk

NWO garandeert een referent dat diens naam niet bekend wordt bij de aanvrager noch bij de beoordelingscommissie. Zo kan de referent in openheid een oordeel geven over een onderzoeksvoorstel.

Van referenten wordt gevraagd zorgvuldig en vertrouwelijk met het onderzoeksvoorstel om te gaan. Dit om het intellectuele eigendom van de aanvrager en de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager te beschermen. Om dezelfde reden is het commentaar van referenten niet voor derden opvraagbaar.

Buitenlandse referenten

Het overgrote deel van de referenten bestaat uit onderzoekers die werkzaam zijn in het buitenland. NWO wil namelijk de Nederlandse onderzoeksvoorstellen laten beoordelen naar internationale maatstaven. Bovendien is vaak alleen met buitenlandse referenten eventuele belangenverstrengeling of vooringenomenheid van referenten te voorkomen.

Meerdere disciplines

In toenemende mate zijn onderzoeksvoorstellen multidisciplinair van aard. Bij de keuze van de referenten wordt daarmee rekening gehouden. NWO probeert referenten te selecteren uit verschillende disciplines en bij voorkeur met kennis van vergelijkbaar multidisciplinair onderzoek. Daardoor wordt advies verkregen over de volledige breedte van de aanvraag en de samenhang tussen de disciplines.

Ga terug naar Hoe werkt dat?

Ga verder naar Weerwoord op peer review