Interview of site visit

Bij een aantal instrumenten zoals de Vernieuwingsimpuls, Zwaartekracht en Investeringen NWO-groot is een extra stap toegevoegd aan de selectieprocedure: een interview of een site visit. NWO vindt dit van belang voor een goede beoordeling van de aanvragen.

Bij de talentstimulering via de Vernieuwingsimpuls wil NWO kunnen beoordelen of de onderzoeker persoonlijk gekwalificeerd is voor een persoonsgerichte stimulering. Hiervoor acht NWO een interview noodzakelijk.

Bij financieringsinstrumenten voor grote onderzoeksfaciliteiten is het van belang te kunnen beoordelen of een dergelijke faciliteit wordt opgebouwd in een vruchtbare bedding. Dit gebeurt via een site visit of een interview.

Met de aanvullende informatie uit het interview of de site visit krijgt de beoordelingscommissie een betere indruk van de kwaliteiten van de indiener van het voorstel, het voorgestelde onderzoek of de aangevraagde onderzoeksfaciliteit.

In een interview kan de commissie vragen stellen die voortkomen uit het referentenrapport, uw weerwoord of anderszins. Hoewel het uiteraard individuele commissieleden zijn die in het gesprek de vragen stellen, spreken zij altijd namens de commissie. Het interview biedt u als indiener de mogelijkheid om uw onderzoeksvoorstel en uw kwaliteiten als onderzoeker optimaal te presenteren.

Wat u kunt verwachten

Meestal wordt u gevraagd aan het begin van het interview een korte inleiding te houden. Zorg dat u die binnen de daarvoor gestelde tijd afrondt. Bij zo'n inleiding gaat het erom dat de commissie in uw eigen woorden te horen krijgt wat de hoofdlijnen van uw onderzoeksvoorstel zijn. Een hand-out of powerpoint-presentatie kunnen uw verhaal ondersteunen.

In het gesprek dat volgt, gaat de commissie nader in op uw onderzoeksvoorstel en kunt u hierover met de commissie in gesprek gaan en bepaalde aspecten van het voorgestelde onderzoek nader toelichten.

Houdt u er rekening mee dat de beoordelingscommissie breed is samengesteld en over het algemeen hoogstens één expert bevat op het terrein van uw onderzoek. Aangezien de uiteindelijke beoordeling de uitkomst is van de beraadslagingen van de commissie als geheel, moet zowel de presentatie als de beantwoording van de vragen voor alle leden te volgen zijn. Dat vraagt van u de vaardigheid om helder uiteen te zetten waarmee u zich bezig gaat houden, zonder veel concessies te doen aan de complexiteit van het onderzoek.

Ga terug naar Beoordeling

Ga verder naar Goed voorstel, toch geen financiering