Goed voorstel, toch geen financiering

Een onderzoeksvoorstel indienen bij NWO betekent een aanzienlijke tijdsinvestering voor u. En dat zonder enige garantie dat die investering leidt tot financiering van uw onderzoeksvoorstel. De kans op afwijzing van een voorstel is beduidend groter dan de kans op honorering. NWO stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderzoek. En helaas is het nog altijd zo dat onze middelen ontoereikend zijn om al het onderzoek dat aan de kwaliteitseisen voldoet te financieren.

Honorering NWO 2016

Honorering NWO 2016

Ga terug naar Interview of site visit

Ga verder naar Bezwaar maken