Goed voorstel, toch geen financiering

Een onderzoeksvoorstel indienen bij NWO betekent een aanzienlijke tijdsinvestering voor u. En dat zonder enige garantie dat die investering leidt tot financiering van uw onderzoeksvoorstel. De kans op afwijzing van een voorstel is beduidend groter dan de kans op honorering. NWO stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderzoek. En helaas is het nog altijd zo dat onze middelen ontoereikend zijn om al het onderzoek dat aan de kwaliteitseisen voldoet te financieren.

Honorering NWO 2016

Percentage aanvragen en percentage toekenningen naar strategisch doel (2016)Percentage aanvragen en percentage toekenningen naar strategisch doel in 2016

 In 2016 financierde NWO wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksinfrastructuur voor een bedrag van in totaal 818 miljoen euro. Zij ontving 5.518 aanvragen voor financiering, waarvan er 1.470 werden toegekend. 

Ga terug naar Interview of site visit

Ga verder naar Bezwaar maken