Beoordeling

De beoordelingscommissie geeft een advies over welke aanvragen gehonoreerd moeten worden. Dat gebeurt op basis van het schriftelijk materiaal: het onderzoeksvoorstel, het referentenrapport en uw weerwoord. Een interview of site visit kan deel uitmaken van de beoordeling.

Voorbereiding

De voorzitter van de beoordelingscommissie bereidt met de secretaris, een beleidsmedewerker van NWO, de commissievergadering voor.

Voorafgaand aan de commissievergadering krijgen alle commissieleden van elk onderzoeksvoorstel de tekst van het voorstel, het referentenrapport en het weerwoord. De voorzitter kan een aantal leden van de commissie vragen om zich als preadviseurs voorafgaand aan de beoordelingsvergadering over een aantal aanvragen te buigen. Ook kan de voorzitter alle leden vragen om voorafgaand aan de vergadering aan elke aanvraag een voorlopige waardering in de vorm van een cijfer toe te kennen.

Bij zeer veel voorstellen: voorselectie

Als het aantal onderzoeksvoorstellen erg groot is en meer dan vier keer groter is dan het aantal mogelijke toekenningen binnen het budget, kan de beoordelingscommissie al een voorselectie maken, nog voordat voorstellen aan referenten worden voorgelegd. Dit gebeurt omdat NWO referenten niet onnodig wil belasten met een grote hoeveelheid onderzoeksvoorstellen die weinig kans op financiering maken.

Als voorselectie nodig is, stelt NWO de beoordelingscommissie extra zorgvuldig samen: de commissieleden moeten immers de voorselectie maken zonder referentenoordelen, uitsluitend op basis van hun eigen kennis van het vakgebied en wetenschappelijke ervaring.

Commissievergadering

De beoordelingscommissie komt in vergadering bijeen om de onderzoeksvoorstellen te bespreken. De adviezen van de preadviseurs spelen een rol bij het beoordelen en vergelijken van de aanvragen. De voorzitter en secretaris bewaken of de beoordeling plaatsvindt volgens de geldende procedure en criteria.

Per onderzoeksvoorstel bepaalt de commissie de kwaliteit van de referentenoordelen. Dit doet zij onder meer door vast te stellen of de argumentatie solide is. Weinig onderbouwde referentenoordelen plaatst zij in perspectief. Het weerwoord van de indiener van het voorstel speelt hierbij een belangrijke rol.

Vervolgens vergelijkt de commissie alle voorstellen met elkaar aan de hand van de beoordelingscriteria. Uiteindelijk krijgen de voorstellen een cijfermatig eindoordeel dat de prioritering van de commissie weerspiegelt. Dit eindoordeel vormt de basis voor het advies van de beoordelingscommissie aan het bestuur.

Interview of site visit

Als een interview of site visit deel uitmaakt van de beoordelingsprocedure is er in de regel eerst een beoordeling van het schriftelijk materiaal (onderzoeksvoorstel, referentencommentaar en weerwoord). Op basis van een beoordeling hiervan bepaalt de commissie welke aanvragers voor een  interview of site visit in aanmerking komen. Hierbij bereidt zij ook de kernvragen voor die zij u wil voorleggen.

Advies

De secretaris formuleert op basis van de uitkomsten van commissievergadering een conceptadvies en stemt dat af met de voorzitter. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de overige commissieleden.

Het advies bevat in de regel een prioriteitsvolgorde en/of een voorstel welke aanvragen worden voorgedragen voor honorering en welke niet, en een beschrijving van de gevolgde procedure. Het advies wordt toegestuurd aan het bestuur dat besluit over de toekenning van de middelen.

Kwalificatie

Het oordeel van de commissie over een onderzoeksvoorstel wordt samengevat volgens een kwalificatiesysteem. Dit geeft u inzicht binnen welke bandbreedte de kwaliteit van uw onderzoeksvoorstel valt. De kwalificatiecategorieën zijn:

  • excellent
  • zeer goed
  • goed
  • ontoereikend
  • komt niet in aanmerking voor de volgende fase van de NWO-beoordelingsprocedure (geldt alleen voor financieringsinstrumenten met een voorselectie)

Vertrouwelijk

Alles wat de beoordelingscommissie doet is vertrouwelijk. Commissieleden mogen informatie niet met anderen buiten de commissie delen: niet voor, niet tijdens en niet na de werkzaamheden.

Ga terug naar De beoordelingscommissie

Ga verder naar Interview of site visit