Financieringsvormen

NWO financiert wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Dat gebeurt via een palet aan financieringsinstrumenten die aansluiten op de ambities van NWO.

NWO heeft voor onderzoekers meerdere soorten financieringsinstrumenten:

  • grootschalige langlopende onderzoeksprogramma's gericht op een specifiek doel of thema of samenwerking tussen onderzoekers, deels opgezet in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke partijen (Lees meer over Publiek-private en publiek-publieke samenwerking bij NWO)
  • voor persoonsgerichte financiering gericht op talentbevordering
  • voor het realiseren en gebruiken van grootschalige infrastructuur
  • voor vrij, ongebonden onderzoek
  • voor onderzoeksprogramma's gericht op internationale samenwerking en uitwisseling
  • voor verspreiding van kennis en open access-publicatie van onderzoeksresultaten

De financieringsinstrumenten omvatten het gehele palet van fundamenteel tot toegepast onderzoek. In toenemende mate vormt uiteindelijke maatschappelijke en wetenschappelijke toepasbaarheid ('kennisbenutting') een wezenlijk onderdeel binnen de opzet van het instrumentarium.

Sommige instrumenten hebben één indieningsronde per jaar, andere hebben meerdere rondes. Ook zijn er instrumenten met een doorlopende mogelijkheid om financiering aan te vragen.

Financieringsinstrumenten zijn deels gebonden aan één of enkele wetenschapsgebieden, soms toegankelijk voor alle wetenschapsgebieden.

Ga voor een overzicht van alle NWO-financieringsinstrumenten naar Onze financieringsinstrumenten. In de beschrijving van de instrumenten en de bijbehorende call for proposals vindt u alle relevante informatie over het indienen van onderzoeksvoorstellen en de beoordeling daarvan.