Financieringsvormen

NWO financiert wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Wij bieden een ruim palet aan financieringsinstrumenten die aansluiten op de ambities van NWO. Van fundamenteel tot toegepast onderzoek.

NWO heeft voor onderzoekers meerdere soorten financieringsinstrumenten:

  • grootschalige langlopende onderzoeksprogramma's gericht op een specifiek doel of thema of samenwerking tussen onderzoekers, deels opgezet in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke partijen
  • voor persoonsgerichte financiering gericht op talentbevordering
  • voor het realiseren en gebruiken van grootschalige infrastructuur
  • voor vrij, ongebonden onderzoek
  • voor onderzoeksprogramma's gericht op internationale samenwerking en uitwisseling
  • voor verspreiding van kennis en open access-publicatie van onderzoeksresultaten

Kennisbenutting

De financieringsinstrumenten omvatten het gehele palet van fundamenteel tot toegepast onderzoek. In toenemende mate vormt uiteindelijke maatschappelijke en wetenschappelijke toepasbaarheid ('kennisbenutting') een wezenlijk onderdeel binnen de opzet van het instrumentarium.

Indiening

Sommige instrumenten hebben één indieningsronde per jaar, andere hebben meerdere rondes. Ook zijn er instrumenten met een doorlopende mogelijkheid om financiering aan te vragen.

Financieringsinstrumenten zijn deels gebonden aan één of enkele NWO-domeinen. Binnen de domeinen zijn alle wetenschapsdisciplines vertegenwoordigd. Soms worden financieringsinstrumenten opengesteld voor domeinoverstijgend onderzoek.

 

Meer informatie


Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

Meer eenduidigheid en onderlinge aansluiting tussen domeinen voor multidisciplinaire aanvragen

Meer NWO-financiering