FAQ | Ideeën voor KIN-onderwerpen

 • Ik heb meerdere ideeën, maar wel met dezelfde achtergrond. Is het handig om deze apart in te dienen, of juist als één (overkoepelend) idee.

  Allebei is mogelijk, we behandelen alle ideeën als gelijkwaardig. Maar als alle ideeën gebaseerd zijn op één principe of bijvoorbeeld eenzelfde technologie, aanpak of methodiek, dan ligt het voor de hand om het als één idee in te dienen. Geef dan in het idee aan dat het bruikbaar is om op verschillende onderwerpen toe te passen.

 • Mijn idee gaat niet over één van de vier genoemde systeemtransities, maar heeft eigenlijk met allemaal wel te maken. Waar moet ik hem dan onder plaatsen?

  Veel van de grote problemen waar we door klimaatverandering tegenaan lopen vallen niet in één hokje te plaatsen; dat illustreert nu juist de uitdaging waarvoor we staan. Probeer daarom ook niet het krampachtig onder één systeemtransitie te plaatsen, maar geef dan duidelijk aan hoe het idee aan meerdere transities raakt en waarom het onderwerp wel degelijk onder het KIN-programma zou moeten vallen.

 • Wat is ongeveer de omvang van de eerste beoogde KIN-projecten? Het maakt nogal uit of je een project van 100.000 euro of 10 miljoen euro wil uitvoeren.

  We zijn hier bewust niet heel concreet over geweest, om niet de indruk te wekken dat het indienen van een idee als voorsorteren wordt gezien om uiteindelijk een project te kunnen gaan uitvoeren. We zijn vooral op zoek naar goede ideeën, die de bijdragen aan systeemtransities en waarvoor de KIN-aanpak nodig is (verregaande transdisciplinariteit, of met veel maatschappelijke partijen, of superurgent maar heel lastig om binnen het bestaande systeem te financieren).

  Voor de ideeën waarop we uiteindelijk een Crutzen-workshop organiseren, zullen we vooraf bepalen wat de maximale hoeveelheid beschikbare middelen is. De inhoud is daarin leidend. Om toch een beetje een idee te geven van de vermoedelijke omvang, denk dan aan een maximum van ongeveer 2 miljoen euro.

 • Kunnen we buitenlandse partners betrekken bij het onderzoek?

  Voor het nationale programma ligt de focus op Nederland en komen alleen organisaties in Nederland in aanmerking om mee te doen. Het internationale programma zet in op het aanpakken van mondiale uitdagingen en de lokale effecten in ontwikkelingslanden. Hierbij is het dus expliciet wel de bedoeling om buitenlandse organisaties/onderzoekers in het buitenland te financieren.

 • Ik zou graag een projectvoorstel willen indienen. Is dat al mogelijk?

  Op dit moment zijn wij op zoek naar ideeën voor onderwerpen voor het KIN en geen projectvoorstellen. Alle ingezonden ideeën worden gebruikt om tot een uiteindelijke prioritering te komen (zie ook de selectieprocedure). Voor de uiteindelijk geselecteerde onderwerpen organiseren we vervolgens een Crutzen-workshop, waarvan het de bedoeling is dat in korte tijd een werkprogramma voor een project wordt uitgewerkt.