ENW banner

Exacte en Natuurwetenschappen ENW

NWO stimuleert excellent onderzoek op het terrein van exacte en natuurwetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Het werkterrein van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat zeven wetenschappelijke disciplines: Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde.

Het bestuur van het NWO-domein ENW wil ideeën vanuit het wetenschappelijke veld, die de potentie hebben om uit te groeien tot nieuwe gemeenschappen rond een thema, een kans geven om tot bloei te komen. Het kan hierbij gaan om fundamenteel onderzoek, publiek-private samenwerkingsverbanden, of grote maatschappelijke vragen. Het palet aan financieringsinstrumenten in met name de NWO Open Competitie ENW maakt deze groei mogelijk.

 • Domeinbestuur

  ENW heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Dit bestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen.

  Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de exacte of levenswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede raad van bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

  Het bestuur van ENW:

  • Voorzitter, tevens lid RvB NWO: Prof. dr. J. (Jan) de Boer, (Universiteit van Amsterdam)
  • Prof. dr. ir. M.R. (Maarten) van Steen (Universiteit Twente)
  • Prof. dr. B.J. (Bas) Zwaan (Wageningen Universiteit & Research)
  • Dr. ir. P.E. (Peter) Wierenga (vml. Philips)
  • Prof. dr. ir. I.C.W. (Ilja) Arts (Universiteit Maastricht)
  • Prof. dr. M. (Moniek) Tromp (Rijksuniversiteit Groningen).

   

 • Adviestafels

  Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers.

  Hieronder volgt een overzicht van de zeven tafels.

  Tafel Aardwetenschappen (klik hier voor meer informatie)

  • Caroline Slomp, voorzitter
  • Michiel van den Broeke
  • Corina Brussaard
  • Caroline Katsman
  • Carolien Kroeze
  • Maarten Krol
  • Lucas Lourens
  • Wim Spakman
  • Daphne van der Wal
  • Bert Vermeersen
  • Janne Koornneef

  Tafel Astronomie (klik hier voor meer informatie)

  • Koen Kuijken, voorzitter
  • Elisa Costantini
  • Søren Larsen
  • Sera Markoff
  • Raffaella Morganti
  • Ignas Snellen
  • Daphne Stam
  • Scott Trager

  Tafel Chemie (klik hier voor meer informatie)

  • Patricia Dankers, voorzitter
  • Rolf van Benthem
  • Matthias Bickelhaupt
  • Bernard Dam
  • Erik Garnett
  • Heleen Goorissen
  • Syuzanna Harutyunyan
  • Joyce Lebbink
  • Johan Padding
  • Jana Roithová
  • Dirk Slotboom

  Tafel Informatica (klik hier voor meer informatie)

  • Josien Pluim, voorzitter
  •  Herbert Bos
  •  Mark van den Brand
  •  Lynda Hardman
  •  Tom Heskes
  •  Marieke Huisman
  •  Marc van Kreveld
  •  Inald Lagendijk
  •  Patricia Lago

  Tafel Levenswetenschappen (klik hier voor meer informatie)

  • Peter de Ruiter, voorzitter
  • Guido Van den Ackerveken
  • Niels Anten
  • Liesbeth Bakker
  • Tansu Celikel
  • Joost Gribnau
  • Roos Masereeuw
  • Katharina Riebel
  • Reggy van der Wielen
  • Gijs Wuite

  Tafel Natuurkunde (klik hier voor  meer informatie)

  • Kees Storm, voorzitter
  • Hans Geerlings
  • Sijbrand de Jong
  • Gijsje Koenderink
  • Bert Koopmans
  • Cristiane de Morais Smith
  • Britta Redlich
  • Caspar van der Wal

  Tafel Wiskunde (klik hier voor meer informatie)

  • Jan Bouwe van den Berg, voorzitter
  • Eric Cator
  • Sonja Cox
  • Valentijn Karemaker
  • Mark Roest
  • Walter van Suijlekom
  • Marc Uetz
  • Stéphanie van der Pas
 • Organisatie ENW

  Het bureau van het ENW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma's en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken.

  Directeur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen

  Arian Steenbruggen
  E: a.steenbruggen@nwo.nl

  Karin van Es-Baars (assistente)
  T: +31 (0)70 344 09 75
  E: k.vanes@nwo.nl

  Aardwetenschappen & Astronomie

  Martijn Deenen (afdelingshoofd)
  E: m.deenen@nwo.nl
  Graciela Martinez (assistente)
  T: +31 (0)70 349 40 38
  E: g.martinez@nwo.nl

  Saskia Matheussen (teamleider)
  T: +31 (0)70 344 05 49
  E: s.matheussen@nwo.nl
  Chemie & Natuurkunde

  Chemie & Natuurkunde

  Tanja Kulkens (afdelingshoofd)
  E: t.kulkens@nwo.nl

  Marjolein van Veldhoven (assistente)
  T: +31 (0) 30 600 12 25
  E: m.vanveldhoven@nwo.nl

  Sandra de Keijzer (teamleider)
  T: +31 (0) 30 600 12 56
  E: s.dekeijzer@nwo.nl

  Mark Schmets (teamleider)
  T: +31 (0)70 344 05 37
  E: m.schmets@nwo.nl

  Arlette Werner (teamleider)
  T: +31 (0)70 349 45 86
  E: a.werner@nwo.nl

  Charlotte Kuiper (teamleider secretariaat)
  T: +31 (0)70 344 07 96
  E: c.kuiper@nwo.nl

  Levenswetenschappen

  Marjolein Robijn (afdelingshoofd)
  E: m.robijn@nwo.nl

  Somaria Kalloe (assistente)
  T: +31 (0)70 349 41 71
  E: s.kalloe@nwo.nl

  Annette de Deugd (waarnemend team leider)
  T: +31 (0)70 344 06 21
  E: a.dedeugd@nwo.nl

  Wiskunde & Informatica

  Christiane Klöditz (afdelingshoofd)
  E: c.kloditz@nwo.nl

  Liesbeth Gerritsen (teamleider secretariaat)
  T: +31 (0)70 344 09 78
  E: l.gerritsen@nwo.nl

  Petra de Bont (teamleider)
  T: +31 (0)70 344 06 77
  E: p.debont@nwo.nl

  Yvette Tuin (teamleider)
  T: +31 (0)70 349 45 63
  E: y.tuin@nwo.nl

  Samenwerkingsinitiatieven

  Pieter de Witte (afdelingshoofd)
  E: p.dewitte@nwo.nl

  Graciela Martinez (assistente)
  T: +31 (0)70 349 40 38
  E: g.martinez@nwo.nl

  Procesvoering & Kwaliteit

  Kas Maessen (afdelingshoofd)
  E: k.maessen@nwo.nl

  Martine Marges (assistente)
  T: +31 (0)70 344 05 90
  E: m.marges@nwo.nl

  ENW-Coördinatoren

  • Maarten de Zwart – ENW-coördinator publiek-private samenwerking
  • Marcel Hoek – ENW-coördinator topsectoren
  • Ruben Sharpe – ENW-coördinator NWA
  • Jeroen van Houwelingen – ENW-coördinator kennisbenutting
  • Marijn Goes – ENW-coördinator internationalisering
  • Dick van der Kroef – ENW-coördinator strategie
  • Alice Dijkstra – NWO-coördinator grote infrastructuur
  • Margot Snel -  coördinator ENW Open Competitie
  • Nadine Mascini – ENW-coördinator Veni
  • Martijn Los – ENW-coördinator Vidi
  • Bernard Westerop – ENW-coördinator Vici
 • Disciplines

  Het werkterrein van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat zeven disciplines.

  Klik op de link voor meer informatie over de individuele discipline.

  Aardwetenschappen

  Astronomie

  Chemie

  Informatica

  Levenswetenschappen

  Natuurkunde

  Wiskunde

 • Strategie ENW 2019-2022

  NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft op basis van de NWO strategie en input van haar stakeholders in 2018 een strategisch manifest opgesteld. In dit document, getiteld 'Ongebaande paden', schetst het bestuur de koers voor ENW voor de komende drie jaar.

  ENW stimuleert excellent onderzoek door onderzoeksfinanciering en agendering. Daarmee is het de coördinator van bèta-onderzoek in Nederland. Het NWO-domein ENW verbindt onderzoekers zowel onderling als met maatschappelijk organisaties en de industrie. Dit doen we onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en het onderhouden van nauwe contacten met de achterban.

  Onderaan deze pagina vindt u het manifest en een samenvatting in het Nederlands.

  Cover Ongebaande Paden