ENW banner

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

NWO stimuleert excellent onderzoek op het terrein van exacte en natuurwetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Het werkterrein van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat zeven wetenschappelijke disciplines: Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde.

Het bestuur van het NWO-domein ENW wil ideeën vanuit het wetenschappelijke veld, die de potentie hebben om uit te groeien tot nieuwe gemeenschappen rond een thema, een kans geven om tot bloei te komen. Het kan hierbij gaan om fundamenteel onderzoek, publiek-private samenwerkingsverbanden, of grote maatschappelijke vragen. Het palet aan financieringsinstrumenten in met name de NWO Open Competitie ENW maakt deze groei mogelijk.

 • Domeinbestuur

  ENW heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Dit bestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen.

  Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de exacte of levenswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede raad van bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

  Het bestuur van ENW (per 1 september 2021):

  • Voorzitter, tevens lid RvB NWO: Prof. dr. J. (Jan) de Boer, (Universiteit van Amsterdam)
  • Prof. dr. ir. K.I. (Karen) Aardal (Technische Universiteit Delft)    
  • Prof. dr. ir. I.C.W. (Ilja) Arts (Universiteit Maastricht)
  • Prof. dr. R.J. (Rob) Hamer (vml. Unilever)
  • Prof. dr. ir. M.R. (Maarten) van Steen (Universiteit Twente)
  • Prof. dr. M. (Moniek) Tromp (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Prof. dr. B.J. (Bas) Zwaan (Wageningen Universiteit & Research)
 • Adviestafels

  Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft zeven disciplinaire adviestafels ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. Deze tafels geven het domeinbestuur gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en processen van NWO. Ook zijn de tafels actief betrokken bij veldorganisatie om onderzoekers in het veld met breed draagvlak en goed geïnformeerd te kunnen vertegenwoordigen. Meer informatie over de verschillende tafels is de vinden op de pagina's van de verschillende tafels:

  Tafel Aardwetenschappen (klik hier voor meer informatie)

  Tafel Astronomie (klik hier voor meer informatie)

  Tafel Chemie (klik hier voor meer informatie)

  Tafel Informatica (klik hier voor meer informatie)

  Tafel Levenswetenschappen (klik hier voor meer informatie)

  Tafel Natuurkunde (klik hier voor  meer informatie)

  Tafel Wiskunde (klik hier voor meer informatie)

 • Organisatie ENW

  Het bureau van het ENW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma's en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken.

  Directeur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen

  Arian Steenbruggen
  E: a.steenbruggen@nwo.nl

  Karin van Es-Baars (assistente)
  T: +31 (0)70 344 09 75
  E: k.vanes@nwo.nl

  Aardwetenschappen & Astronomie

  Pieter de Witte (waarnemend afdelingshoofd)
  E: p.dewitte@nwo.nl
  Graciela Martinez (assistente)
  T: +31 (0)70 349 40 38
  E: g.martinez@nwo.nl

  Saskia Matheussen (teamleider)
  T: +31 (0)70 344 05 49
  E: s.matheussen@nwo.nl
  Chemie & Natuurkunde

  Chemie & Natuurkunde

  Tanja Kulkens (afdelingshoofd)
  E: t.kulkens@nwo.nl

  Marjolein van Veldhoven (assistente)
  T: +31 (0) 30 600 12 25
  E: m.vanveldhoven@nwo.nl

  Sandra de Keijzer (teamleider)
  T: +31 (0) 30 600 12 56
  E: s.dekeijzer@nwo.nl

  Marijn Goes (teamleider)
  T: +31 (0)70 344 09 82
  E: m.goes@nwo.nl

  Arlette Werner (teamleider)
  T: +31 (0)70 349 45 86
  E: a.werner@nwo.nl

  Charlotte Kuiper (teamleider secretariaat)
  T: +31 (0)70 344 07 96
  E: c.kuiper@nwo.nl

  Levenswetenschappen

  Marjolein Robijn (afdelingshoofd)
  E: m.robijn@nwo.nl

  Somaria Kalloe (assistente)
  T: +31 (0)70 349 41 71
  E: s.kalloe@nwo.nl

  Annette de Deugd (teamleider)
  T: +31 (0)70 344 06 21
  E: a.dedeugd@nwo.nl

  Wiskunde & Informatica

  Christiane Klöditz (afdelingshoofd)
  E: c.kloditz@nwo.nl

  Petra de Bont (teamleider)
  T: +31 (0)70 344 06 77
  E: p.debont@nwo.nl

  Yvette Tuin (teamleider)
  T: +31 (0)70 349 45 63
  E: y.tuin@nwo.nl

  Samenwerkingsinitiatieven

  Pieter de Witte (afdelingshoofd)
  E: p.dewitte@nwo.nl

  Graciela Martinez (assistente)
  T: +31 (0)70 349 40 38
  E: g.martinez@nwo.nl

  Procesvoering & Kwaliteit

  Kas Maessen (afdelingshoofd)
  E: k.maessen@nwo.nl

  Martine Marges (assistente)
  T: +31 (0)70 344 05 90
  E: m.marges@nwo.nl

  ENW-Coördinatoren

  • Maarten de Zwart – ENW-coördinator publiek-private samenwerking
  • Marcel Hoek – ENW-coördinator topsectoren
  • Ruben Sharpe – ENW-coördinator NWA
  • Jeroen van Houwelingen – ENW-coördinator kennisbenutting
  • Marijn Goes – ENW-coördinator internationalisering
  • Dick van der Kroef – ENW-coördinator strategie
  • Alice Dijkstra – NWO-coördinator grote infrastructuur
  • Margot Snel -  coördinator ENW Open Competitie
  • Nadine Mascini – ENW-coördinator Veni
  • Erik van Aert  – ENW-coördinator Vidi
  • Bernard Westerop – ENW-coördinator Vici
 • Disciplines

  Het werkterrein van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat zeven disciplines.

  Klik op de link voor meer informatie over de individuele discipline.

  Aardwetenschappen

  Astronomie

  Chemie

  Informatica

  Levenswetenschappen

  Natuurkunde

  Wiskunde

 • Strategie ENW 2019-2022

  NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft op basis van de NWO strategie en input van haar stakeholders in 2018 een strategisch manifest opgesteld. In dit document, getiteld 'Ongebaande paden', schetst het bestuur de koers voor ENW voor de komende drie jaar.

  ENW stimuleert excellent onderzoek door onderzoeksfinanciering en agendering. Daarmee is het de coördinator van bèta-onderzoek in Nederland. Het NWO-domein ENW verbindt onderzoekers zowel onderling als met maatschappelijk organisaties en de industrie. Dit doen we onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en het onderhouden van nauwe contacten met de achterban.

  Onderaan deze pagina vindt u het manifest en een samenvatting in het Nederlands.

  Cover Ongebaande Paden