PFE Illustratie bij evaluatie portfolio KNAW- en NWO-institutenl owres.jpg

Evaluaties NWO-instituten

De NWO-instituten staan garant voor topkwaliteit in het wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt onder andere uit de 6-jaarlijkse toetsing door externe internationale evaluatiecommissies. Externe evaluaties zijn van grote waarde voor instituten en hun onderzoekers. Internationale experts uit het onderzoeksveld beoordelen wat er in de voorgaande jaren is gepresteerd. Zij doen tevens aanbevelingen voor het onderzoek van een instituut en zijn strategie en beleid.

Persbericht | NWO-instituten gewaardeerd om kwaliteit, vernieuwing en nationale rol


De instituutsevaluaties worden al jaren uitgevoerd middels het SEP protocol. Dit gezamenlijke protocol van VSNU, NWO en KNAW wordt elke 6 jaar herzien en vastgesteld. In maart 2020 is het nieuwe protocol vastgesteld en is besloten tot een wijziging van de naam. De afkorting SEP staat niet langer voor Standard Evaluation Protocol, maar nu voor Strategy Evaluation Protocol.

Strategy Evaluation Protocol 2021-2027

Het Strategy Evaluation Protocol (SEP) voor 2021-2027 is vastgesteld door VSNU, NWO en KNAW. Het SEP wordt gebruikt om in een zesjarige cyclus de kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid van onderzoek in publieke instellingen in Nederland te evalueren.

De zelf-gestelde doelen en strategie van een onderzoeksinstituut zijn daarbij leidend. Het nieuwe protocol is omgedoopt tot Strategy Evaluation Protocol om te benadrukken dat de evaluatie van het onderzoek wordt gedaan in de context van de doelen en strategie van het instituut.

Het SEP is een flexibel instrument, bedoeld om met minimale inspanning maximale winst uit onderzoeksevaluaties te halen. De instituten kunnen zelf bepalen welke indicatoren ze geschikt achten voor het evalueren van het onderzoek van hun instituut. De basis van de evaluatie vormt een zelfevaluatierapport. De SEP-evaluaties geven besturen en instituten de gelegenheid de kwaliteit van het onderzoek te volgen en te verbeteren in het kader van de voortgaande institutionele kwaliteitszorgcyclus. Er worden geen kwantitatieve beoordelingscriteria meer gegeven aan de instituten; de nadruk ligt op kwalitatieve beoordelingen waarmee het instituut in de toekomst aan de slag kan. Ook krijgen aspecten als Open Science, Academic Culture, HR-beleid, en PhD-beleid aandacht in de evaluatie. Hiermee krijgen maatschappelijke ontwikkelingen zoals het anders erkennen en waarderen van wetenschappers een plek.

De belangrijkste punten uit het nieuwe SEP worden toegelicht in dit filmpje.

Ongewijzigd

 • De voorbereiding van een instituutsevaluatie
 • De samenstelling van een internationale onafhankelijke evaluatiecommissie
 • De productie van een zelfevaluatierapport
 • De site visit
 • Het tot stand komen van het evaluatierapport

Werkgroep SEP

NWO vormt samen met KNAW en VSNU een werkgroep voor het monitoren en doorontwikkelen van het Standaard Evaluation Protocol. Daarnaast zijn enkele experts uit het veld bij de werkgroep aangesloten. De leden van de werkgroep zijn:

 • Kim Huijpen - VSNU
 • Lambert Speelman - VSNU
 • Chantal Bax - KNAW
 • Jacqueline Mout - NWO
 • Leonie van Drooge - Rathenau instituut
 • Lieke van Fastenhout-Strating - Universiteit van Amsterdam
 • Els Swennen - Maastricht University
 • Haico te Kulve - Universiteit Twente
 • Dov Ballak - NFU
 • Steffie Hampsink - Radboud Universiteit
 • Lotte Melenhorst - TU Delft
 • Dagmar Eleveld-Trançikova - Radboud UMC
 • Peter Hildering - QANU
 • Anne-Roos Renkema - VSNU

De werkgroep vervult de taak van landelijke platform- en adviesfunctie en zorgt voor kennisuitwisseling, voorlichting en communicatie over het SEP. Tevens is de werkgroep het loket voor verzoeken inzake het SEP voor externe partijen.

 • Midterm-evaluaties in 2014

  Midterm-evaluaties in 2014

  Doel van de midterm-evaluaties in 2014 is inzicht in de follow-up van de externe evaluaties in 2011 en een vooruitblik op toekomstige activiteiten van de NWO-instituten. De midterm-evaluaties zijn georganiseerd volgens een lichte, interne procedure.