European Research Infrastructure Consortia (ERICs)

Een ERIC is een Europese rechtspersoon die bedoeld is voor het besturen van grensoverschrijdende Europese Research Infrastructuren. De ERIC moet iets toevoegen aan de European Research Area en een significante versterking beogen voor de relevante wetenschappelijke/technologische disciplines.

 • De rol van NWO in ERICs

  Alleen landen kunnen het initiatief nemen om een ERIC op te richten. Namens Nederland ondertekent OCW de aanvraag om een ERIC op te richten. De rol van nationaal vertegenwoordiger kan uitgevoerd worden door een vakdepartement. OCW kan deze vertegenwoordiging ook delegeren aan bijvoorbeeld NWO, KNAW of een nationaal instituut.

  Doorgaans vaardigt een land twee vertegenwoordigers af naar het besluitvormende orgaan in een ERIC: een wetenschappelijk vertegenwoordiger van de nationale onderzoeksgemeenschap en een politiek vertegenwoordiger.

  NWO heeft een beleidskader ontwikkeld voor de invulling van de Nexus-rol bij verzoeken van de onderzoeksgemeenschap om ondersteuning bij de oprichting en het besturen van een ERIC. Een randvoorwaarde voor ondersteuning is een aansluiting op de NWO-ambities uit de strategie (Nexus, Infrastructuur). Hierover wordt eerst advies aan de Permanente Commissie gevraagd voor infrastructuren op de nationale roadmap of aan het relevante domein-adviesorgaan voor initiatieven die (nog) niet op de roadmap staan. Voor het advies wordt gekeken naar organisatie en inhoudelijke criteria volgens de nationale roadmap: zoals Nationale organisatiegraad, infrastructureel karakter, access policy, nationaal gebruik van de internationale faciliteiten, internationale impact van veld. Na positief advies wordt een NWO contactpersoon aangewezen voor de onderzoeksgemeenschap.  NWO kan vervolgens ook gevraagd worden door OCW om de vertegenwoordiging vanuit Nederland in de general assembly van de ERIC te leveren.

 • Invulling nexus-rol NWO op drie manieren

  Uiteindelijk kan NWO de nexus-rol dus op drie manieren invullen:

  1. Ondersteunen in het voorbereidende proces voor de oprichting
  2. Nationale vertegenwoordiger in de council
  3. Aanspreekpunt wanneer NWO niet de nationale vertegenwoordiging levert
 • Financiering van het lidmaatschap

  Het wetenschappelijke veld dient zelf zorg te dragen voor financiering van lidmaatschapscontributie en faciliteiten. Bijvoorbeeld door deze onderdeel te maken van een aanvraag in het reguliere instrumentarium.