ESFRI

ESFRI, het European Strategy Forum on Research Infrastructures, is een strategisch instrument gericht op de wetenschappelijke integratie in Europa door samenwerking op het gebied van onderzoeksinfrastructuren. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn hierin vertegenwoordigd. De deadline voor nieuwe initiatieven voor ESFRI Roadmap 2021 is 1 mei 2020.

 • ESFRI Roadmap 2021 - deadline verstreken

  Waarvoor

  U dient een voorstel in voor deelname van Nederland in een Europese onderzoeksinfrastructuur. Dat wil zeggen: u vraagt een steunbrief van OCW om uw voorstel voor de Nederlandse participatie aan ESFRI Roadmap 2021 te ondersteunen.

  Wat

  Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en verwante diensten die door de wetenschappelijke gemeenschap worden gebruikt om hoogstaand onderzoek te verrichten, variërend van sociale wetenschappen tot astronomie en nanotechnologie.

  Voor wie

  Nederlandse deelnemers in transnationale consortia met een ESFRI Roadmapaanvraag in voorbereiding kunnen een aanvraag voor een ondersteuningsbrief van OCW indienen.

  Format aanvraag ondersteuningsbrief OCW

  Voor het aanvragen van steunbrieven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kunt u tot uiterlijk 14 februari 2020 een verzoek indienen bij NWO via ESFRIupdate@nwo.nl.

  Voor dat verzoek kan de consortiumdeelnemer van het beoogde lead land de Questionnaire invullen in het systeem MOST+. MOS+ biedt de mogelijkheid om een pdf-versie van de conceptaanvraag te maken. Vraag toegang tot dit systeem via ESFRIupdate@nwo.nl. Het elektronisch indieningssysteem (MOS+) is opengesteld vanaf 20 januari. Let op:

  • Graag de hoofdtekst (deel A, B en C) in één pdf-file. In deel A moeten alle prospective member countries genoemd worden. De eventuele financiële commitments van Nederlandse partijen en andere Nederlandse steunbrieven dienen bijgevoegd te worden. De brieven van buitenlandse partijen mag u in deze fase weglaten.
  • Voeg het Cost book bij als aparte bijlage in .xls of .pdf.

  Procedure

  De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI) beoordeelt alle aanvragen. De PC-GWI adviseert de minister over of Nederland een nieuw voorstel indient dan wel een voorstel van een ander land steunt. De nationale ESFRI-vertegenwoordiger dient uiteindelijk een aanvraag in bij ESFRI Roadmaps 2021. Het ESFRI-voorstel wordt voorbereid in het land van de coördinerende aanvrager. Lees voor meer informatie ook de presentatie door gehouden tijdens de ESFRI Roadmap Infoday NL op 15 oktober 2019.

 • Vervolg - indiening bij ESFRI

  Wanneer

  De deadline voor het indienen van aanvragen door de nationale ESFRI-vertegenwoordiger bij ESFRI is officieel 5 mei 2020. Omdat 5 mei een verplichte vrije dag is en ook vanwege de meivakantie (25 april - 3 mei) hebben we in Nederland gesteld dat de definitieve aanvraag op 1 mei in het MOS+ ingevoerd moet zijn. NWO/OCW kunnen dan nog een laatste controle doen en op maandag 4 mei op de “submit”-knop drukken.

  Beoordeling ontvankelijke aanvragen door ESFRI

  ESFRI beoordeelt de ontvankelijke aanvragen op basis van de criteria die zijn opgenomen in de Public Roadmap 2021 Guide. Neem bij het schrijven van de aanvraag goed nota van bijlagen II en III, die tabellen bevatten met de belangrijkste minimale vereisten voor de scientific case en de implementation case.

  Belangrijkste criteria

  • Iedere aanvraag moet minstens drie steunbrieven bevatten, ondertekend op ministerieel niveau, uit het land van de coördinerende aanvrager en uit twee andere partnerlanden.
  • Er moet een financiële verplichting zijn van een ministerie of een andere in aanmerking komende instantie uit het land van de coördinerende aanvrager om de voorbereidingsfase en de implementatiefase te ondersteunen.
  • De formeel betrokken partners van de aanvraag hebben een officieel document ondertekend (Memorandum of Understanding of Consortium Agreement).
 • Eerdere ESFRI Roadmaps

  ESFRI bracht in 2006 de eerste Roadmap uit, gevolgd door updates in 2008, 2010, 2016 en 2018. De uitgebrachte roadmaps ondersteunen een coherente en strategische benadering voor de ontwikkeling van pan-Europese infrastructuren. Dit gebeurt in de zogenaamde Strategic Working Groups (SWGs) in vijf onderzoeksdomeinen die de hele wetenschap beslaat. In elke SWG zit ook een vertegenwoordiger uit Nederland.

Contact

Marijn Goes

Dr. ir. Marijn Goes

+31 70 3440982

Stuur e-mail

Jeannette Ridder-Numan

Jeannette Ridder-Numan
ESFRI-gedelegeerde vanuit ministerie van OCW


Stuur e-mail